Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Ogłoszono laureatów Water City Index 2021

Wyniki trzeciej odsłony rankingu miast na najlepsze gospodarowanie zasobami wodnymi zostały zaprezentowane podczas Kongresu Economy of a Water City (Miasto-Woda-Jakość życia). W trzech kategoriach tryumfowały: Wrocław, Świnoujście i Żywiec.

   Powrót       26 października 2021       Woda   

W obliczu postępujących zmian klimatycznych jednym z wyzwań, jakie stoją nie tylko przed przywódcami państw, ale też włodarzami ośrodków miejskich, jest racjonalne wykorzystanie dostępnych zasobów wodnych. Eksperci obecni na sesjach inspiracyjnych wskazali na trudności takie jak postępująca urbanizacja, a także częste susze i powodzie.

- Relacje miasta z rzeką mają charakter wielowymiarowy, nie ma tu prostych rozwiązań - powiedział dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa Andrzej Łazęcki podczas sesji “Symbioza miasta z rzeką”, omawiając metody ograniczania zagrożeń wodnych w warunkach rozwoju. - Dobry efekt daje łączenie sektorów - nie patrzymy tylko na zieleń, zagrożenie powodziowe, ale szukamy połączeń, by inwestycje były atrakcyjne również z punktu widzenia mieszkańców - mówił.

Podczas sesji dotyczącej symbiozy miasta i rzeki głos zabrał również dyrektor grupy konsultingowej Sweco Polska sp. z o.o Piotr Szymczak. Jego zdaniem tego typu zależność generuje wzajemne korzyści, m.in. zabezpieczenie terenu przed powodziami, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do rzeki, przywrócenie bioróżnorodności w miastach oraz ograniczenie ilości produkowanych ścieków.

Kolejna odsłona Kongresu Economy of a Water City bez wątpienia jest dowodem na rosnącą świadomość społeczną na temat roli naturalnych akwenów wodnych w tkance miejskiej. Warto mieć na uwadze, że odwrotnie niż w przeszłości - jak powiedział Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu - rzeka ma łączyć, a nie dzielić.

Wyniki rankingu Water City Index 2021

Kongres Economy of a Water City pod hasłem: Miasto-Woda-Jakość życia był organizowany w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour. Jak już wspomniano, podczas wydarzenia wyróżniono zwycięzców tegorocznego Water City Index (WCI) za najbardziej efektywne wykorzystanie wody w miastach.

Laureaci nagrody Water City Index 2021:

 • w kategorii metropolii:
 1. Gdańsk
 2. Kraków,
 3. Wrocław.
 • w kategorii miast na prawach powiatu:

 1. Gliwice,

 2. Gorzów Wielkopolski,

 3. Świnoujście.

 • w kategorii miast średniej wielkości:

 1. Augustów,

 2. Lubliniec,

 3. Żywiec.

Ocenie poddano 218 miast (osiem metropolii, 58 miast na prawach powiatu i 152 ośrodki miejskie o przynajmniej 20 tys. mieszkańców) w ramach czterech obszarów:

 • życie (woda pitna, woda brunatna, utrzymanie infrastruktury);

 • kultura i ludzie (waterfront, błękitna i zielona infrastruktura, harmonijna przestrzeń miejska);

 • zagrożenie (powódź, susza, zagrożenie sektorowe, wody opadowe, aktywność samorządu);

 • gospodarka i biznes (woda dla przemysłu, atrakcyjność biznesowa, transport wodny).

Ranking, już po raz trzeci, przygotowali pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, eksperci firmy Arcadis, Fundacji Gospodarki i Administracji Publicznej oraz Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dofinansowanie dla 16 na podkarpackich gmin na zbiorniki retencyjne (24 kwietnia 2024)Ponowne przekazanie gminom zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Projekt MI (23 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Badania siedlisk dennych Bałtyku. GIOŚ podsumowuje projekt (19 kwietnia 2024)Koniec z hipotetyczną kontrolą eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków? Petycja do MI (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony