Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Więcej udziału OZE. Parlament Europejski popiera ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu

   Powrót       15 września 2023       Energia   

12 września 2023 r. odbyła się sesja plenarna Parlamentu Europejskiego, podczas której europosłowie poparli większy cel OZE, wyznaczony na poziomie 42,5%. Jest to ważny krok w ramach realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu i programu REPowerEU.

Zgodnie ze stanowiskiem, zaktualizowana dyrektywa w sprawie OZE (tzw. Dyrektywa RED III) zakłada zwiększenie udziału energii z OZE w całkowitym zużyciu energii w Unii Europejskiej do 42,5% w perspektywie do 2030 r. Ponadto, państwa członkowskie UE mają ambicję dążenia do osiągnięcia poziomu 45%, który będzie celem dobrowolnym. Przyjęcie przepisów zyskało szerokie poparcie, uzyskując aż 470 głosów za, przy 120 głosach przeciw oraz 40 głosach wstrzymujących się. Aby dyrektywa weszła w życie, konieczne jest jeszcze zatwierdzenie jej przez Radę.

Wprowadzone przepisy przewidują także usprawnienie procesu wydawania zezwoleń na budowę nowych instalacji OZE, takich jak panele PV czy wiatraki oraz na modernizację i rozwój istniejących (np. w ramach repoweringu). Przewidziano usprawnienia dla inwestycji w OZE zlokalizowanych w wyznaczonych obszarach dedykowanych zielonym technologiom. W tym przypadku urzędy i administracja będą miały 12 miesięcy na ich zatwierdzenie. Dla pozostałych obszarów proces nie powinien trwać dłużej niż 24 miesiące.

Sektor transportu również jest objęty planami zmian. Nowe paliwa mają prowadzić do znacznego obniżenia emisji gazów cieplarnianych w tym sektorze nawet o 14,5% do 2030 r. Przewiduje się, że osiągnięcie tego celu będzie możliwe poprzez zwiększone wykorzystanie zaawansowanych biopaliw i zwiększenie ilości paliw odnawialnych, takich jak wodór.

Posłowie podkreślili również konieczność określenia orientacyjnego celu, dotyczącego innowacyjnych technologii opartych na OZE na poziomie co najmniej 5%. Ponadto, państwa członkowskie zostaną zobowiązane do ustalania wiążących ram w kwestii transgranicznych projektów energetycznych. Ważnym aspektem jest również rygorystyczne podejście do wykorzystania biomasy, aby zapobiec negatywnemu wpływowi na środowisko.

Zmiana legislacyjna wynika z pakietu Fit for 55, który dostosowuje istniejące przepisy dotyczące klimatu i energii do nowego celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. Dodatkowe cele zostały wprowadzone w ramach pakietu REPowerEU, mającego na celu zmniejszenie zależności Unii od importu paliw kopalnych z Rosji w kontekście jej agresywnej polityki wobec Ukrainy.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Cztery silniki dla PV i magazyny ciepła dla kolektorów (29 września 2023)Zielone ciepło. Ze słońca? (28 września 2023)Zielone światło dla biopaliw (26 września 2023)Klastry energii sięgają po fotowoltaikę (25 września 2023)W Dzienniku Urzędowym UE pojawiła się najnowsza dyrektywa ws. efektywności energetycznej (22 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony