Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

Wilkowice: 84 km nowej kanalizacji w gminie

   Powrót       19 lipca 2023       Woda   

Zakończyła się realizacja kolejnego projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach II jego osi priorytetowej i działania pn. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Przekazanie ok. 41,7 mln zł dotacji dla przedsięwzięcia Budowy sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji - pozwoliło na utworzenie ponad 80 km linii kanalizacji w trudnym terenie górskim.

Czytaj: [Wywiad] Prawo dotyczące sektora wod-kan musi nadążyć za postępem technologicznym i wiedzą o środowisku

Jednym z zasadniczych efektów przedsięwzięcia była likwidacja licznych indywidualnych, bezodpływowych osadników, zlokalizowanych na terenie gminy Wilkowice, w których zbierano ścieki gospodarczo - bytowe. Projekt objął zakresem budowę złożonej infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej - w rezultacie gromadzone w najbliższej okolicy ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków Komorowice w Bielsku-Białej. Równocześnie została zwiększona liczba osób, korzystających z nowoczesnego systemu, na obszarze zamieszkiwanym przez 5 681 potencjalnych użytkowników.

Bezpośrednim efektem ekologicznym inwestycji jest efektywna ochrona środowiska naturalnego Wilkowic, szczególnie gleby oraz wód powierzchniowych i podziemnych, przed zanieczyszczeniami oraz zachowanie walorów przyrodniczych terenu.

Warto podkreślić, że realizacja dofinansowanego projektu jest zgodna z założeniami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Co szczególnie istotne wpisuje się w cel „Ocalenie morza” poprzez redukcję zrzutów zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i wód gruntowych. Przyczyni się do ograniczenia dopływu związków biogennych do Morza Bałtyckiego.

Równolegle projekt odpowiada „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego 2020” i celowi strategicznemu „Wysoka jakość środowiska naturalnego”, którego kierunkiem jest między innymi „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury komunalnej” oraz „Zwiększanie atrakcyjności turystycznej regionu”. Projekt jest także spójny z „Programem Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” i wpisuje się w „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Wilkowice” (dla którego priorytetem w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej jest likwidacja jak największej ilości zbiorników bezodpływowych - szamb oraz likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków do pobliskich rowów i cieków wodnych).

Ostateczny aneks do umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia uroczyście podpisali 5 lipca br. w Warszawie Zastępca Dyrektora Departamentu Ochrony Wód i Adaptacji do Zmian Klimatu NFOŚiGW Magdalena Tokarska-Kusyk oraz Wójt Gminy Wilkowice Janusz Zemanek.

Źródło: NFOŚiGW

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Apel szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Toaleta to nie śmietnik (02 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony