Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Można składać wnioski o wsparcie za straty spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

   Powrót       07 czerwca 2021       Ryzyko   

Od 7 do 30 czerwca br. producenci rolni, którzy w swoich gospodarstwach ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2020 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski(1) o udzielenie pomocy należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa(2) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Do wniosku należy dołączyć m.in. kopię protokołu oszacowania szkód.

Zasady przyznawania pomocy

Szkody muszą:

  • dotyczyć wystąpienia suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
  • wynosić powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50 proc. dla producentów rolnych nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

Źródło: MRiRW

Przypisy

1/ Formularz wniosku o udzielenie pomocy będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl
2/ Podstawa prawna - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) § 13zh ust. 12.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa szansa na dofinansowanie utylizacji folii rolniczej. Niebawem rusza drugi nabór w programie NFOŚiGW (09 czerwca 2021)Wschodnia Wielkopolska: Retencyjne inwestycje na terenach rolnych (08 czerwca 2021)Raport: świat potrzebuje 8,1 bln dol inwestycji w przyrodę (31 maja 2021)Pomoc za straty spowodowane klęskami żywiołowymi lub wystąpieniem ASF (15 kwietnia 2021)Raport: W 2020 r. zniszczono obszar lasów deszczowych wielkości Holandii (01 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony