Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.06.2024 16 czerwca 2024

„Wodoryzacja Gospodarki”. Planowany nabór wniosków

   Powrót       02 maja 2024       Energia   

03.06.2024 r. NFOŚiGW uruchamia nabór wniosków w programie „Wodoryzacja Gospodarki” w zakresie innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem. Nabór wniosków będzie trwał 3 miesiące i zakończy się 02.09.2024 r.(1)

Program koncentruje się na wsparciu zarówno prac badawczo-rozwojowych jak i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i technologii różnych rodzajów jednostek transportowych napędzanych wodorem, które przyczynią się do rozwoju danej branży oraz zwiększenia potencjału gospodarczego Polski. Budżet programu wynosi ok. 1,1 mld zł.

 

Czytaj też: Wiadomo jak liczyć wodór odnawialny poza sieciami gazowymi. Opublikowano rozporządzenie

Oto kilka szczegółów na temat programu:

► termin naboru?

03.06.2024 r. – 02.09.2024 r.

► dla kogo?

  • przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162). Warunkiem udzielenia dofinansowania jest posiadanie w momencie wypłaty dofinansowania zakładu lub oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej;
  • jednostki sklasyfikowane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki w art. 7 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 742), prowadzące działalność naukową w myśl tej ustawy

► na co?

  • projekty B+R dotyczące nowych lub modernizowanych jednostek zasilanych wodorem, zakończone minimum demonstratorem w skali 1:1;
  • zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki;

► forma dofinansowania?

  • wyłącznie dotacja
  • dotacja i pożyczka łącznie

► intensywność dofinansowania?

  • dofinansowanie w formie dotacji: do wysokości maksymalnej intensywności pomocy publicznej wskazanej w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2023 r. poz. 2189)
  • w sytuacji, gdy dotacja nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania w formie dotacji – do 85% kosztów kwalifikowanych.
  • dofinansowanie w formie pożyczki: w wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie; pożyczka może być udzielana wyłącznie na realizację przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym (tj. na zwiększenie mocy produkcyjnych innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem).

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przypisy

1/ Szczegółowe informacje:
https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2024

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)Agrowoltaika i farmy pływające – przyszłość dla rolnictwa? (13 czerwca 2024)JSW kontynuuje program redukcji emisji metanu do 2025 r. (13 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)Ustawa o bonie energetycznym podpisana (11 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony