Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. majątku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku PGW Wody Polskie
Biopreparaty MicroCat® - poprawa biodegradacji ścieków Ekodren

Wody Polskie przejmą uprawnienia nad drogami wodnymi. Nowela do podpisu prezydenta

a+a-    Powrót       27 września 2019       Woda   

Wody Polskie przejmą uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa nad śródlądowymi drogami wodnymi o szczególnym znaczeniu transportowym - stanowi nowela Prawa wodnego, do której Senat w czwartek nie wniósł poprawek. Nowe przepisy mają zapewnić też stabilne źródła finansowania Wodom Polskim.

Za podjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 57 senatorów, 11 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu. Teraz nowela trafi do podpisu prezydenta.

Uszczegółowiono wymogi dotyczące wydawania zgód wodnoprawnych

Nowela przewiduje również rozwiązania usprawniające postępowania administracyjne. Uszczegółowione zostaną wymogi dotyczących wydawania zgód wodnoprawnych, a także decyzji: określających charakter wód, ustalających linię brzegu, zwalniających z zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią. Dzięki nowym rozwiązaniom szybciej mają być wydawane zgody wodnoprawne, również w przypadkach wymagających zgłoszenia, czyli dokonywanych w trybie "milczącej zgody".

Ustawa przesuwa na 31 grudnia 2026 r. termin wejścia w życie przepisów dotyczących stosowania przez podmioty do tego zobowiązane, przyrządów pomiarowych umożliwiających pomiar ilości pobranej wody oraz ilości ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi. Ten czas ma pozwolić na zebranie odpowiednich środków w budżecie Wód Polskich i przeprowadzenie przetargu.

Nowe przepisy zwiększają z 2 metrów do 3 metrów głębokości stawu, na którego budowę nie trzeba będzie mieć pozwolenia. Będzie się to odbywało za pomocą zgłoszenia wodnoprawnego.

Nowelizacja przewiduje ponadto, że w pozwoleniach wodnoprawnych maksymalna ilość pobieranej wody oraz wprowadzanych ścieków będzie określana w metrach sześciennych na sekundę. Chodzi o to, że opłaty za usługi wodne, ustalone w pozwoleniach wodnoprawnych wydanych przed 1 stycznia 2018 r., określano w metrach sześciennych na godzinę. Po zmianie przepisów będą one przeliczane w metrach sześciennych na sekundę.

Badania stanu wód morskich

Nowe prawo wdrażać będzie także dokładniejsze badanie stanu wód morskich według wystandaryzowanych kryteriów metodologicznych. Ustawa stanowi ponadto, że działalności służb państwowych: Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej, Państwowej Służby Hydrogeologicznej i Państwowej Służby ds. Bezpieczeństwa Budowli Piętrzących będzie finansowana z budżetu państwa, a nie jak jest obecnie przez Wody Polskie. (PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Przydomowe oczyszczalnie ścieków a pozwolenie wodnoprawne – jak interpretować przepisy? (29 maja 2020)Porozumienie dla Partnerstwa Wodnego w Łódzkiem podpisane (29 maja 2020)Polska zaprzepaściła szansę na zrównoważoną produkcję rolną (26 maja 2020)Lasy Państwowe przez ponad 20 lat wydały na małą retencję ponad 900 mln zł (25 maja 2020)Konsultacje społeczne prognoz oddziaływania na środowisko dla projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (25 maja 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony