Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Wojewoda: mazowiecki WPGO jest nieważny

Uchwalony w grudniu Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza został przyjęty niezgodnie z prawem - twierdzi wojewoda i uznaje akt za nieważny.

   Powrót       02 lutego 2017       Odpady   
audy_indy

19 grudnia 2016 r. mazowieccy radni przyjęli kluczowe dla gospodarki odpadami w województwie dokumenty, które zawierają m.in. wskazanie niezbędnej do wybudowania infrastruktury w zakresie odpadów komunalnych, ich szacunkowy koszt oraz źródła finansowania wraz z harmonogram realizacji planowanych przedsięwzięć. W ubiegły czwartek wojewoda mazowiecki wydał jednak rozstrzygnięcie nadzorcze, które uznaje opisane wyżej uchwały za nieważne.

Bez konsultacji i opinii

Rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego koncentruje się wyłącznie na aspektach proceduralnych - komentuje Maciej Kiełbus, partner w kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners. Chodzi przede wszystkim o określoną w art. 36 ust. 6b ustawy o odpadach procedurę opiniowania projektu przez ministra środowiska, którego pominięto. Ponadto, radni uchybili zdaniem wojewody obowiązkom konsultacji społecznych. Organ wskazał w tym kontekście, że nie otrzymał od radnych m.in. dokumentów potwierdzających podanie do publicznej wiadomości komunikatu o przystąpieniu do sporządzania Wojewódzkiego Planu Gospodarowania Odpadami (WPGO), uzgodnień z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (RDOŚ) oraz wojewódzkim inspektorem sanitarnym, a także informacji o tym, w jakim zakresie zgłoszone w trakcie konsultacji społecznych uwagi i wnioski zostały wzięte pod uwagę. - Nie znając szczegółowo akt związanych z obiema uchwałami trudno odnieść się do trafności tych zarzutów. Nie ulega jednak wątpliwości, że dokument uchwalany był pod ogromną presją czasu, dodatkowo wzmaganą wystąpieniami Ministra Środowiska. Minister konsekwentnie wskazywał, jakie skutki finansowe spotkają Polskę w przypadku braku szesnastu planów wojewódzkich - dodaje Kiełbus.

Radni mogą jeszcze „naprawić uchwałę”

W przyjętym ostatecznie WPGO radni wprowadzili kilka istotnych zmian względem jego poprzedniej wersji. Po ich wprowadzeniu, powinni przygotować nową lub zmodyfikować poprzednią prognozę oddziaływania na środowisko. Tymczasem w uzasadnieniu wojewody czytamy, że pomimo istotnych różnic - polegających na usunięciu z planu inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie składowisk odpadów komunalnych - radni pozostawili prognozę oddziaływania na środowisko bez zmian. - Należy mieć nadzieję, że organy samorządu uwzględnią nie tylko uwagi formalne wojewody, ale również zastrzeżenia zainteresowanych podmiotów, które bezpodstawnie zostały wykreślone z nowego WPGO. Brak refleksji skutkować może bowiem kolejnymi rozstrzygnięciami nadzorczymi lub wyrokami sądów administracyjnych - komentuje Kiełbus.

Na rozstrzygnięcie wojewody radnym przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty jego doręczenia. Nie wiemy jeszcze, czy radni skorzystają z tego prawa.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak polskie firmy radzą sobie z cyfryzacją? (15 czerwca 2021)Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (10 maja 2021)Unijne wsparcie napędza rozwój samorządów. O jakich kwotach mowa? (06 maja 2021)Będą nowe wymogi UE ws. zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Kto już może się przygotowywać? (29 marca 2021)Sulejówek: Odpady odbiera stołeczne MPO (12 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony