Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zacieśnianie współpracy w ramach "One Health"

   Powrót       15 listopada 2023       Zrównoważony rozwój   

Europejska Agencja Środowiskowa (ang. European Environment Agency, EEA) opublikowała 13 listopada dokument doradczy "Cross-agency knowledge for One Health action"(1). To wspólny głos kilku organizacji europejskich w sprawie zwalczania czynników niszczących środowisko, zagrażających zarówno zdrowiu człowieka, jak i zwierzętom, roślinom i ekosystemom.

Pod podejściem „One Health” podpisało się pięć podmiotów z różnych obszarów działalności: Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC), Europejska Agencja Chemikaliów (ang. European Chemicals Agency, ECHA), Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (ang. European Food Safety Authority, EFSA), Europejska Agencja Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) oraz wspomniana na początku EEA.

Czytaj też: EEA prezentuje unikatowy atlas. Można sprawdzić stan środowiska w okolicy

Jak czytamy w dokumencie, stanowisko „One Health” podkreśla pilną potrzebę wielosektorowej i transdyscyplinarnej współpracy w dziedzinach zdrowia ludzi, zwierząt, roślin i ekosystemów. Dokument ma być swoistym głosem w debacie o środowisku, zdrowiu publicznym i bezpieczeństwie żywnościowym.

Sygnatariusze wyznaczyli cztery priorytety działań:

  1. Wzmocnienie nauki w obszarach badania m.in. antybiotykooporności, chorób zakaźnych, zanieczyszczeń chemicznych czy wpływu zmian klimatycznych na zdrowie. Gromadzone dane powinny być bardziej dostępne i zintegrowane;
  2. Działania unijnych agencji-sygnatariuszy powinny być bardziej integrowane, a wzajemna wymiana informacji naukowych powinna usprawnić sporządzanie oceny ryzyka stosowania pestycydów i innych substancji chemicznych;
  3. Należy zintegrować systemy monitorowania środowiskowego i informacji dotyczących czynników wpływających na pojawianie się chorób oraz dostosować systemy nadzoru i wczesnego ostrzegania w Europie w obszarach ludzie-zwierzęta-środowisko;
  4. Należy budować zdolności oceniania ryzyk oraz kształcić profesjonalistów w dziedzinie medycyny, weterynarii, rolnictwa i środowiska.

Jak podkreślają autorzy, podejście „One Health” może poprawić zdrowie wszystkich i chronić systemy podtrzymujące życie, od których zależy funkcjonowanie gospodarek i społeczeństw.

Zuzanna Gabrel: Koordynatorka redakcji

Przypisy

1/ Więcej pod tym linkiem:
https://www.eea.europa.eu/en/topics/at-a-glance/health/cross-agency-knowledge-for-one-health-action?utm_medium=email&utm_campaign=Cross-agency%20knowledge%20for%20One%20Health%20action%20-%20Joint%20statement%20by%20European%20Union%20Agencies&utm_content=Cross-agency%20knowledge%20for%20One%20Health%20action%20-%20Joint%20statement%20by%20European%20Union%20Agencies+CID_e0de44f06f04ef394c3005805842fc7a&utm_source=EEA%20Newsletter&utm_term=Read%20the%20full%20statement

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Tytoń, rtęć, produkty biobójcze i drony mają zostać objęte wzmocnionym nadzorem (15 maja 2024)Decyzja zasadnicza MKiŚ dot. budowy elektrowni jądrowej z zastosowaniem reaktorów modułowych typu SMR (14 maja 2024)Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP (13 maja 2024)Francuskie firmy zainwestowały w Polsce ponad 108 mld zł. To też współpraca z lokalnymi przedsiębiorstwami (07 maja 2024)Sławomir Konieczny Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Zachodniopomorskie (06 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony