Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

Wybrane dane z CEEB zostaną udostępnionie dla inwentaryzacji źródeł ciepła

   Powrót       21 września 2023       Planowanie przestrzenne   

W Dzienniku Ustaw pojawiło się rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji, udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz sposobu ich udostępniania. Dane mają umożliwić m.in. inwentaryzację budynków. Projektowane przepisy regulują rodzaj oraz zakres danych i informacji udostępnianych z CEEB poszczególnym podmiotom.

1 lipca 2021 r. ruszyła Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB), która agreguje informacje o źródłach ciepła, użytkowanych przez wszystkich właścicielu budynków w Polsce. Dotychczas gromadzone w bazie dane pochodziły z deklaracji właścicieli, współwłaścicieli oraz zarządców budynków. Jak czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia, niezbędne pozostaje pozyskanie informacji na temat budynków i pochodzących z nich źródeł emisji w ramach dokonywanej inwentaryzacji budynków. Do tego urzędnikom i uprawnionym organom potrzebne są dane z bazy wyłącznie w celach odczytu.

Udostępnienie danych określonym podmiotom następuje w głównej mierze w celu oparcia się na wiarygodnych danych na potrzeby m.in. opracowywanych programów ochrony powietrza, w tym tworzenia w ich ramach scenariuszy redukcji emisji z sektora komunalno-bytowego. Nowe przepisy zoptymalizują działania samorządów terytorialnych i administracji rządowej.

Zgodnie z rozporządzeniem(1) minister określa rodzaj oraz zakres danych i informacji udostępnianych na podstawie ust. 1. Wyznacza sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji. Dotyczy to głównie danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.

Dane zostaną udostępnione lub pozostaną tylko do odczytu w ramach realizowanych działań następującym podmiotom: organom Inspekcji Ochrony Środowiska, organom nadzoru budowlanego, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego, instytutom badawczym, ministrowi właściwemu do spraw środowiska, ministrowi właściwemu do spraw energii, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, organom Krajowej Administracji Skarbowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, gminnym i miejskim ośrodkom pomocy społecznej, Bankowi Gospodarstwa Krajowego, wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta, starostom, sejmikom województwa, marszałkom województwa, wojewodom, Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, regionalnym dyrektorom ochrony środowiska, Urzędowi Regulacji Energetyki, organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych oraz odnawialnych źródeł energii.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 18 września 2023 r.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie rodzaju i zakresu danych i informacji udostępnianych z centralnej ewidencji emisyjności budynków podmiotom innym niż właściciel budynku lub lokalu oraz sposobu ich udostępniania :
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-31-08-2023-dz.-u.-2023-poz.-1855-7714.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lądek-Zdrój, Lidzbark Warmiński i Przykona najbardziej innowacyjnymi energetycznie gminami w Polsce (05 grudnia 2023)41% nadmiarowych zgonów mniej w 2021 r., ale to wciąż za dużo. EEA o jakości powietrza (04 grudnia 2023)Rusza nowa kampania „TERMOMODERNIZACJA plus DOBRY MONTAŻ” (01 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)ESRS E2: Zanieczyszczenia czarno na białym (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony