Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista w Sekcji Organizacji Służby Prognoz Hydrologicznych Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB
Świadectwa weryfikacji ETV dla innowacyjnych technologii i urządzeń dla gospodarki wodno-ściekowej firmy JWTŚ-IETU

Wykorzystano już całą dostępną pulę środków na gospodarkę ściekową

a+a-    Powrót       17 kwietnia 2019       Woda   

Cała dostępna pula środków z Programu Infrastruktura i Środowisko na gospodarkę ściekową została wyczerpana. Trwają już prace nad dokumentami programowymi na kolejną perspektywę finansową - poinformował minister środowiska Henryk Kowalczyk.

W udzielonej na początku kwietnia br. odpowiedzi na poselską interpelację minister Kowalczyk poinformował, że cała dostępna w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko pula środków na realizację projektów z zakresu gospodarki ściekowej została już zagospodarowana. - Aktualnie nie są planowane kolejne nabory wniosków w działaniu 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach - dodał minister.

Trwają prace nad nową perspektywą finansową

Szef resortu środowiska podkreślił jednak, że obecnie trwają już prace nad dokumentami programowymi na kolejną perspektywę finansową, tj. na lata 2021-2027. - Aktualnie opracowywane są dopiero wstępne założenia dotyczące przyszłych programów operacyjnych. Niemniej jednak w zakresie gospodarki ściekowej przyjęte zostaną podobne jak obecnie założenia, tzn. wsparcie w ramach polityki spójności będzie się odnosiło wyłącznie do przedsięwzięć, których realizacja pozwoli na wypełnienie przez daną aglomerację wymogów określonych w dyrektywie ściekowej, ujętych w planowanym do aktualizacji Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - zapowiedział minister Kowalczyk.

Potrzeby inwestycyjne gmin

Z raportu „Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego do roku 2020 i po 2020 r. w zakresie wybranych rodzajów infrastruktury oraz możliwości ich finansowania funduszami unijnymi" przygotowanego dla resortu rozwoju wynika, że łączne potrzeby inwestycyjne gmin w Polsce obejmujące budowę oraz modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wynoszą 269.607,5 km, z czego:

  • na budowę nowych sieci wodociągowych przypada 76.822,2 km (28,49 proc. całości potrzeb),
  • na budowę nowych sieci kanalizacyjnych 158.986,8 km (58,97 proc. całości potrzeb),
  • na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej 24.741,6 km (9,18 proc. całości potrzeb),
  • na modernizacje i odtworzenie sieci kanalizacyjnej 9.056,99 km (3,36 proc. całości potrzeb).

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

170 mln zł na kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w Opolu (18 kwietnia 2019)MGMiŻŚ udostępnia sprawozdanie z realizacji KPOŚK (11 kwietnia 2019)Do 30 kwietnia należy złożyć kwartalne oświadczenia dotyczące opłat za usługi wodne (09 kwietnia 2019)KE: wyzwania środowiskowe dla Polski to jakość powietrza i oczyszczanie ścieków (08 kwietnia 2019)Środowiskowa odpowiedzialność biznesu – autentyczna potrzeba, czy ruchy pozorowane? (01 kwietnia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony