Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
30.11.2022 30 listopada 2022

8 na 10 Polaków chce produktów wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu

   Powrót       30 marca 2022       Odpady   

Zdecydowana większość polskich konsumentów oczekuje, że kupowane przez nich produkty będą powstawały z materiałów z recyklingu. Chcą szerszej oferty tego rodzaju produktów, oczekują lepszego ich oznakowania, są też gotowi tak dostosować konsumpcję, by zmniejszyć swój wpływ na klimat. Takie są wnioski z najnowszego, międzynarodowego raportu Circular Voice przygotowanego przez Stena Recycling na podstawie badań(1) konsumentów w pięciu krajach: Danii, Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce. W badaniu udział wzięło ponad 5000 respondentów, w tym ponad 1000 nad Wisłą.

Czytaj: Temat Miesiąca: Recykling

Raport pokazuje, że polscy konsumenci na tle respondentów z pozostałych krajów, mają dużą wiedzę na temat produktów powstających z wykorzystaniem materiałów z recyklingu. 80 proc. ankietowanych Polaków uważa, że ważna jest szeroka oferta tego typu produktów, ułatwiających prowadzenie zrównoważonego stylu życia. 8 na 10 ankietowanych chciałaby, aby producenci wykorzystywali w swoich produktach surowce z odzysku oraz aby tak powstające produkty były wyraźnie oznaczone. 65 proc. przebadanych Polaków uważa, że produkty wytworzone z surowców pochodzących z recyklingu są tej samej jakości, co wyprodukowane z nowych materiałów.

Pięć istotnych wniosków z badania to:

1. 8 na 10 Polaków uważa za ważne wykorzystanie przez producentów w produktach materiałów pochodzących z recyklingu,
2. 4 na 10 uważa, że wytwarzania produktów, których nie można poddać recyklingowi, powinno się zakazać,
3. 8 na 10 Polaków chce wyraźnego oznakowania produktów zawierających materiały z recyklingu,
4. 63 proc. chce dostosować swoją konsumpcję do stylu życia przyjaznego dla klimatu
5. Polacy uważają, że biznes ma obowiązek zwiększenia wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu.

Zakaz produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu?

Polscy konsumenci oprócz wyrażenia opinii na temat zrównoważonych produktów, deklarują podejmowanie konkretnych działań. 38 proc. ankietowanych przyznało, że w ostatnim roku zrezygnowało z produktów lub usług, które nie powstały w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Aż 70 proc. ankietowanych zadeklarowało częściową lub całkowitą zmianę nawyków i dostosowanie konsumpcji tak, aby zmniejszyć wpływ na klimat. Jednocześnie ankietowani wskazują na przeszkody w kupowaniu produktów wykonanych z odzyskanych surowców. Dla co piątego Polaka jedną z barier są zbyt wysokie koszty, dla 28 proc. badanych oferta tego rodzaju produktów jest zbyt mała, a 29 proc. ankietowanych przyznało, że trudno jest zrozumieć, które produkty faktycznie powstały z odzyskanych materiałów. Co ciekawe, 41 proc. uważa, że należałoby zakazać produkcji i sprzedaży towarów nienadających się do recyklingu.

Obecnie przetwarzamy i ponownie używamy zaledwie 8,6 proc. tego, co produkujemy. To oznacza, że co najmniej 90 proc. wszystkich wydobywanych surowców jest przez nas marnowanych. Stąd wyniki raportu przeprowadzonego przez Stena Recycling mogą napawać optymizmem, bo tylko duża świadomość konsumentów oraz nacisk na producentów, mogą przyspieszyć konieczną transformację w kierunku gospodarki cyrkularnej. Z przeprowadzonych badań wynika zresztą, że według konsumentów za promowanie wykorzystania odzyskiwanych materiałów w produkcji, w największym stopniu powinny odpowiadać właśnie przedsiębiorstwa (33 proc.) oraz konsumenci (24 proc.). Według ankietowanych w raporcie Circular Voice na trzecim miejscu w tym zestawieniu znalazły się władze, wskazane przez 18 proc. respondentów.

Źródło: Stena Recycling

Przypisy

1/ O badaniu: Dane zostały zebrane za pomocą panelu internetowego. Grupą docelową byli konsumenci w wieku 18-65 lat i starsi w Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polsce. Wyniki są ważone zmiennymi demograficznymi wieku i płci dla każdego kraju, aby uzyskać wyniki reprezentatywne dla całego kraju. W badaniu wzięło udział 5 091 respondentów. Odpowiedzi zostały podzielone według rynków, z 1 024 respondentami w Szwecji, 1 017 w Norwegii, 1 013 w Danii, 1 013 w Polsce i 1 024 w Finlandii.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zjednoczony głos organizacji w sprawie systemu kaucyjnego w Polsce (30 listopada 2022)Kary za brak poziomu recyklingu nie mogą być pokrywane z opłat za gospodarowanie odpadami (30 listopada 2022)Odpady z renowacji będą pod lupą. Unijny plan działania już w 2024 r. (29 listopada 2022)Recykling tworzyw sztucznych na potrzeby branży spożywczej – nowe regulacje (25 listopada 2022)NFOŚiGW wspiera promocję recyklingu surowcowego opon (22 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony