Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Przełomowy wyrok TSUE dla projektów parasolowych wspierających rozwój OZE

Trybunał Sprawiedliwości UE (TSUE) wydał długo oczekiwany wyrok w zakresie rozliczania VAT przez samorządy w przedsięwzięciach OZE realizowanych w ramach projektów parasolowych.

   Powrót       31 marca 2023       Energia   
OZE

30 marca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie nr C-612/21(1) dotyczącej rozliczania VAT w ramach dotacji do instalacji fotowoltaicznych realizowanych w ramach tzw. projektów parasolowych. Są one elementem regionalnego programu operacyjnego danego województwa na lata 2014–2020. Gmina korzysta z finansowania w wysokości 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych. Problem dotyczył tego, czy w ramach realizacji przedsięwzięć wspieranych dotacjami unijnymi gmina musiała odprowadzać VAT oraz czy mogła sobie odliczać podatek z faktur kosztowych, które otrzymywała od firm instalacyjnych.

Jedna z polskich gmin wystąpiła do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w celu ustalenia, czy wkład wniesiony przez zainteresowanych właścicieli i dofinansowanie otrzymane przez nią od województwa powinny być zwolnione z VAT. Jak czytamy, w interpretacji indywidualnej z dnia 7 sierpnia 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że gmina powinna zostać uznana za „podatnika VAT” w ramach transakcji rozpatrywanych w postępowaniu głównym. Z kolei gmina wniosła skargę na tę interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który oddalił skargę. Gmina tym razem złożyła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zwrócił się z pytaniami do TSUE, czy gmina w zakresie dotacji działa jako podatnik VAT.

Czytaj: Mikroinstalacje OZE pozwoliły wyprodukować prawie 5,8 TWh energii

Instalacja systemów OZE przez gminy za pomocą firm – to nie usługa ani towar

Z wyroku wynika, że działalność gmin w zakresie wsparcia rozwoju instalacji OZE w ramach projektów parasolowych nie stanowi dostawy towarów ani świadczenia usług, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu. Warunkiem jest, aby działalność ta nie przynosiła stałego dochodu gminom, a mieszkańcy pokrywali część kosztów, programy publiczne – pozostałą.

- Dostawy towarów i świadczenia usług podlegających opodatkowaniu VAT nie stanowi dostarczenie i zainstalowanie przez gminę, za pośrednictwem przedsiębiorstwa, systemów OZE na rzecz jej mieszkańców będących właścicielami nieruchomości, którzy wyrazili wolę wyposażenia tych nieruchomości w takie systemy, jeżeli taka działalność nie ma na celu osiągania stałego dochodu i skutkuje jedynie zapłatą przez tych mieszkańców kwot pokrywających najwyżej jedną czwartą poniesionych kosztów, a pozostała część jest finansowana ze środków publicznych – wyjaśnia TSUE.

Jest to przełomowy wyrok dla polskich samorządów, dla których polskie sądy miały problem z rozstrzygnięciem, czy gmina jest podatnikiem VAT.

Patrycja Rapacka: Redaktor Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ 
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=272069&pageIndex=0&doclang=PL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=3299374

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategie ESG nie obronią się bez energii odnawialnej (28 listopada 2023)Co wnosi morska energetyka wiatrowa do polskiej gospodarki? (22 listopada 2023)InnoEnergy Skills Institute i ManpowerGroup razem podnoszą kwalifikacje pracowników z sektora zielonej energii (27 października 2023)Odnawialne źródła energii mogą być kołem zamachowym rozwoju Lubelszczyzny (12 października 2023)Jaka przyszłość czeka polski sektor energii? Dyskusja ekspertów podczas 38. EuroPOWER & 8. OZE POWER (09 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony