Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Specjalista ds. energetycznych Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Analizy ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód firmy Arcadis

Jutro termin składania oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

a+a-    Powrót       29 stycznia 2019       Woda   

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1722), która weszła w życie z dniem 20 września 2018 r., wprowadziła obowiązek składania oświadczeń za poszczególne kwartały przez podmioty obwiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne. Oświadczenia te należy składać Zarządom Zlewni PGW Wody Polskie, jako jednostkom właściwym do ustalenia wysokości opłaty zmiennej oraz wysokości opłaty z tytułu chowu i hodowli ryb.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie  1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich. Udostępniamy je w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania.

Wzory oświadczeń składanych przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne dostępne są na stronie KZGW:

  1. Pobór wód podziemnych do różnych celów
  2. Pobór wód powierzchniowych do różnych celów
  3. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, w tym wód pochodzących z obiegów chłodzących elektrowni lub elektrociepłowni oraz wód zasolonych
  4. Odprowadzanie do wód - wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych w granicach administracyjnych miast
  5. Wydobywanie kamienia, żwiru i piasku oraz innych materiałów z wód powierzchniowych, w tym morskich wód wewnętrznych wraz z wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu
  6. Pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych na potrzeby chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów wodnych
  7. Wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi z chowu lub hodowli ryb w obiektach przepływowych, charakteryzujących się poborem zwrotnym

Źródło: KZGW

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejna nowelizacja Prawa Wodnego, czyli reorganizacja Wód Polskich i zmiany w pozwoleniach wodnoprawnych (12 lipca 2019)Rząd określił inwestycje i działania wymagające oceny wodnoprawnej (08 maja 2019)Do 30 kwietnia należy złożyć kwartalne oświadczenia dotyczące opłat za usługi wodne (09 kwietnia 2019)Geochemiczna mapa Polski dostępna dla wszystkich (30 stycznia 2019)Problematyczne zróżnicowanie opłat za pobór wód (23 listopada 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony