Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.04.2021 14 kwietnia 2021

Za 15 lat ma powstać pierwsza polska elektrownia jądrowa

Zmniejszanie udziału węgla, wykorzystanie energetyczne odpadów pozarolniczych, a także pojawienie się w miksie energetycznym atomu. To główne „okołośrodowiskowe” cele opublikowanego właśnie projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.

   Powrót       26 listopada 2018       Energia   

Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (dalej: PEP2040, treść projektu tutaj) jest dokumentem strategicznym polskiego rządu, który ma stanowić odpowiedź na najważniejsze wyzwania stojące przed krajową energetyką w najbliższych dziesięcioleciach. Strategia zawiera opis stanu i uwarunkowań sektora, cel polityki energetycznej, a także kierunki polityki wraz z działaniami niezbędnymi do ich realizacji. Polityka energetyczna państwa jest opracowana przez Ministra Energii na podstawie art. 12, 13-15 ustawy – Prawo energetyczne. Najwięcej komentarzy wśród ekspertów wzbudziła planowana rola lądowej energetyki wiatrowej na lądzie. Z projektu wynika bowiem, że do roku 2036 praktycznie pożegnamy się z tą technologią. Rząd przewiduje, że do tego czasu przestaną działać nie tylko obecnie pracujące turbiny, ale także te dopiero co zakontraktowane w drodze ostatniej aukcji.

Czytając ją należy jednak pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze, to dopiero pierwszy projekt dokumentu. Po drugie, PEP2040 jest swoistą wskazówką dla rządu, ale w żadnym wypadku nie źródłem jakichkolwiek praw lub obowiązków.

Liczymy na wykorzystanie cennych odpadów

PEP2040 będzie wdrażana przez realizację ośmiu podstawowych kierunków. Wśród nich, z punktu widzenia ochrony środowiska, za kluczowe należy wskazać: optymalne wykorzystanie własnych zasobów energetycznych, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój OZE, ciepłownictwa i kogeneracji, a także poprawę efektywności energetycznej gospodarki. Rząd zakłada co prawda pogłębianie szybów, prowadzenie dalszych prac poszukiwawczych i rozbudowę poziomów wydobywczych węgla, ale kierunkowo popiera redukcję jego udziału w wytwarzaniu energii elektrycznej w Polsce do 60 proc. w 2030 r. Zwiększeniu powinno za to ulec wykorzystanie energetyczne odpadów pozarolniczych. - Największy potencjał jest w osadach ściekowych, odpadach przemysłowych, definiowanych ustawowo jako niebezpieczne (w tym szpitalnych) oraz w odpadach komunalnych - czytamy w PEP2040.

Potrzebne będzie nowe składowisko

Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1-1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków (do 2043 r.). Dopiero w dalszej perspektywie możliwe jest wykorzystanie małych reaktorów wysokotemperaturowych (HTR, ang. High Temperature Reactor), które mogą mieć zastosowanie przede wszystkim w przemyśle. W celu ograniczenia możliwych trudności formalno-prawnych w realizacji projektu, konieczne jest usprawnienie formalnej strony procesu inwestycyjnego. Integracja części postępowań administracyjnych, umożliwienie inwestorom jednoczesnego wnioskowania o pozwolenia lub zezwolenia, a także ustanowienie natychmiastowej wykonalności decyzji środowiskowych nastąpi najprawdopodobniej w drodze specustawy (na wzór m.in. regulacji dot. przekopu Mierzei Wiślanej). Z dokumentu wynika jednak, że sporo niewiadomych dotyczy przyszłego zagospodarowania powstałych w wyniku eksploatacji elektrowni odpadów. - Wypalone paliwo w pierwszych latach po wytworzeniu będzie składowane na terenie elektrowni, a decyzja w zakresie dalszego postępowania zostanie podjęta w przyszłości. Odpady nisko- i średnioaktywne będą składowane na krajowym składowisku odpadów promieniotwórczych, jednakże aktualnie eksploatowane składowisko nie pokryje wszystkich potrzeb. Perspektywicznie uruchomione zostanie więc nowe składowisko dla odpadów nisko- i średnioaktywnych – czytamy w dokumencie.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko PEP2040 zostanie przeprowadzona po konsultacjach, które potrwają do 15 stycznia 2019 r. Po jej opracowaniu, dokument trafi pod obrady rządu.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" we wrześniu (16 marca 2021)PEP2040: sporo węgla, dużo gazu, OZE poniżej oczekiwań, elektrownia jądrowa do 2033 r. (15 marca 2021)Rynek mocy dużo droższy niż szacowano, wizji przyszłości brak (09 marca 2021)Powstał Zespół ds. wsparcia odbiorcy wrażliwego oraz redukcji ubóstwa energetycznego (09 marca 2021)URE: Kończy się wsparcie, nie kończą się obowiązki (08 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony