Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
08.08.2022 08 sierpnia 2022

Zagłębie Miedziowe z ambicjami na zagłębie OZE?

Samorządy na szczeblu gminnym i powiatowym, producent miedzi i uczelnia wyższa – to sygnatariusze porozumień na rzecz rozwoju OZE na terenie Zagłębia Miedziowego, które podpisano w drugiej połowie 2020 r.

   Powrót       28 grudnia 2020       Energia   

W listopadzie br. list intencyjny dotyczący współpracy na rzecz rozwoju OZE na terenie Zagłębia Miedziowego podpisały KGHM Polska Miedź i 15 samorządów (Prochowice, gminę Głogów, Żukowice, Jerzmanową, Kotlę, Radwanice, Gaworzyce, Przemków, gminę Lubin, Rudną, Polkowice, Legnicę, miasto Głogów oraz powiat legnicki i powiat polkowicki). Określono cztery obszary współpracy:

  1. inicjowanie i prowadzenie konsultacji w celu wypracowania rozwiązań administracyjno-organizacyjnych w obszarze rozwoju OZE,
  2. określenie potencjalnych gruntów pod instalacje OZE,
  3. wzajemne informowanie się o podejmowanych działaniach w przedmiotowym zakresie,
  4. integrowanie środowisk zainteresowanych rozwojem zrównoważonej niskoemisyjnej gospodarki.

Drugi list intencyjny dotyczy utworzenia Klastra Energii Zagłębia Miedziowego. Od 1 lipca br. przy jego tworzeniu współpracuje Powiat Polkowicki oraz gminy: Polkowice, Przemków, Radwanice, Gaworzyce i Grębocice, a także Uczelnia Jana Wyżykowskiego. W odpowiedzi na zapytanie redakcji Urząd Gminy w Polkowicach wyjaśnia, że wśród celów klastra jest podejmowanie działań na rzecz stwarzania dogodnych warunków do rozwoju Członków Klastra, wymiana informacji oraz doświadczeń, wdrażanie dobrych praktyk oraz tworzenie szeroko rozumianych mechanizmów partnerskich. W preambule porozumienia wymieniono ponadto „zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego lokalnej społeczności oraz stworzenie samowystarczalnego energetycznie obszaru, korzystającego z zasobów czystej i przyjaznej dla środowiska energii”.

Zobacz: Klastry energii w Polsce

Popularyzacja OZE to zadanie samorządów

- Odnawialne źródła energii budują niezależność i bezpieczeństwo energetyczne, a popularyzacja efektywności energetycznej oraz energii ze źródeł odnawialnych to obecnie ważne zadanie, przed którym stoją samorządy – mówił pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska z okazji podpisania listopadowego porozumienia. Dodał, że jednocześnie następuje zmiana paradygmatu myślenia o bezpieczeństwie energetycznym – z bezpieczeństwa zarządzanego centralnie, do bezpieczeństwa zarządzanego lokalnie.

Czytaj: Samorządy potrafią być samorządne i z inicjatywą. Ale to droga ciągle pod górę

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rozporządzenie ws. świadectw pochodzenia na 2023 r. opublikowane (29 lipca 2022)Onshore i offshore potrzebują dużego kapitału. Wsparcie bankowe jest konieczne (22 lipca 2022)LCOE, czyli IRENA o kosztach energii w 2021 r. (18 lipca 2022)Fit for 55: Rada uzgadnia wyższe cele OZE i efektywności energetycznej (28 czerwca 2022)Silne partnerstwa szansą na zbudowanie zielonej potęgi Polski na Bałtyku (23 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony