Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2021 20 czerwca 2021

Zakończyła się kontrola w poznańskiej spalarni odpadów

   Powrót       21 lutego 2019       Odpady   

Poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza – to wyniki kontroli, jaką na zlecenie wojewody przeprowadził Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

O wynikach kontroli poinformował w środę poznański magistrat. Kontrola prowadzona była w listopadzie i grudniu 2018 roku, na zlecenie wojewody wielkopolskiego. Zakończyła się 8 lutego. Jak wskazał dyrektor zakładu ITPOK Szymon Cegielski, kontrola dotyczyła czterech obszarów: gospodarki odpadami, emisji do powietrza, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej.

Nie nałożono żadnych sankcji pokontrolnych

- W żadnym z powyższych obszarów nie stwierdzono wykroczeń i nie nałożono żadnych sankcji pokontrolnych. Dodatkowo, analiza próbek gazów odlotowych, pobranych z ITPOK w listopadzie 2018 r. przez Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola, nie wykazała jakichkolwiek przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza – zaznaczył Cegielski.

Poznański magistrat poinformował, że dzięki wieloetapowemu systemowi oczyszczania gazów spalinowych emisje pyłów, które w największym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu, są zredukowane do ścisłego minimum i wynoszą w skali roku odpowiednio: PM10 - 10,6Mg/rocznie, PM2.5 - 5,3 Mg/rocznie.

3 proc. dopuszczalnego limitu

Cegielski tłumaczył, że „faktyczna emisja łączna pyłów PM10 i PM2,5 w całym 2018 roku wyniosła 583 kg - co stanowi zaledwie 3 proc. dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji. Dla porównania, standardem dla tradycyjnych źródeł ciepła opalanych węglem - np. dla jednostki będącej głównym źródłem ciepła dla miejscowości wielkości Poznania – emisja pyłów jest określona na poziomie 1. 530,00 Mg/rocznie - 100 krotnie więcej niż emisja z ITPOK”.

Poziomy emisji wyświetlane całodobowo

Poznański urząd miasta zaznaczył, że „o tym, że miasto chce być transparentne w relacjach z mieszkańcami świadczy także fakt, że już od samego początku funkcjonowania ITPOK, tj. od 2016 roku, wdrożony został system, który pozwala monitorować wpływ instalacji na środowisko. Poznań zadbał, aby mieszkańcy samodzielnie w każdej chwili mogli sprawdzić, czy ITPOK jest bezpieczna dla otoczenia. Umożliwia to dostęp do aktualnych emisji wyświetlanych całodobowo na tablicy elektronicznej zlokalizowanej przy bramie wjazdowej na teren ITPOK. Monitoring emisji jest też dostępny on-line”. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Warszawa: Rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (09 czerwca 2021)PFR zainwestuje w budowę instalacji termicznego przekształcania odpadów w Olsztynie (30 kwietnia 2021)W Starachowicach powstanie instalacja termicznego przetwarzania odpadów komunalnych (20 kwietnia 2021)Milion złotych kary dla Zakładu Utylizacyjnego (08 kwietnia 2021)Metropolia GZM skłania się ku budowie kilku mniejszych spalarni (15 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony