Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
09.12.2023 09 grudnia 2023

Ozdoba: pracujemy nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci"

   Powrót       06 maja 2022       Odpady   

Ministerstwo klimatu i środowiska (MKiŚ) pracuje nad zwiększeniem realności zasady „zanieczyszczający płaci”, czego skutkiem powinno być zmniejszenie ilości odpadów i obniżenie kosztów systemu – poinformował wiceminister MKIŚ Jacek Ozdoba w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO).

- W Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczą się prace ukierunkowane na ograniczenie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez zwiększenie realności realizowania zasady "zanieczyszczający płaci". Te prace obejmują wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, szeroko rozumianej rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co w efekcie powinno skutkować zmniejszeniem się ilości odpadów, w szczególności tych, które trudno jest przetworzyć oraz wytworzenia mechanizmów zmierzających do obniżenia kosztów systemu i jego lepszej wydajności – podkreślił wiceminister Jacek Ozdoba.

Zaznaczył jednak, że kluczowym dla skuteczności rozwiązań w obszarze gospodarki odpadami, „tych zarówno obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, jest efektywne i skuteczne działanie władz samorządowych”.

Czytaj też: Dlaczego za odpady płacimy coraz więcej? Analiza IOŚ-PIB

Wiceszef resortu klimatu poinformował też, że przy ministerstwie pracuje Zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, który składa się z przedstawicieli różnych środowisk m. in. z ekspertów realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami na poziomie rządowym, samorządowym, w ramach działalności gospodarczej oraz naukowej. Zadaniem Zespołu jest kompleksowa analiza systemu gospodarki odpadami, identyfikowanie aktualnych problemów oraz przedstawianie rekomendacji w zakresie możliwych do wprowadzenia rozwiązań m.in. dotyczących kwestii naliczania opłat od mieszkańców. Ozdoba przypomniał też o zmianach w tzw. ustawie śmieciowej, które dają gminom możliwość pokrywania części kosztów z innych środków własnych, w celu obniżenia opłaty za odpady oraz wprowadziły górne limity stawek dla metody od zużytej wody.

W ten sposób wiceminister odniósł się do wniosku, który RPO skierował w lutym br. wskazując na konieczność zmian w przepisach, które zagwarantowałyby przestrzeganie unijnej reguły „zanieczyszczający płaci”. W wystąpieniu RPO zwrócił uwagę, że wiele gmin, dążąc do samofinansowania systemu gospodarowania odpadami decyduje się na wybór takiej metody opłat za śmieci, która zapewnia możliwie przewidywalne wpływy, ale nie zawsze jest zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”.

RPO wskazał zwłaszcza na metodę od ilości zużywanej wody, która najczęściej powoduje skargi osób, które z różnych względów (od prozaicznych awarii, po względy zdrowotne) wykazują „ponadnormatywne” zużycie. - Z kolei wprowadzenie metody opartej na powierzchni lokalu mieszkalnego (lub opłaty od gospodarstwa domowego) rodzi sprzeciw osób samotnych, którym trudno pogodzić się z obciążeniem takim jak rodzin wieloosobowych – wskazywał RPO.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

25% materiału z recyklingu w butelkach plastikowych to cel na 2025 r. Opublikowano metodykę jego liczenia (08 grudnia 2023)Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)Kielce/Prawomocny wyrok za podpalenie składowiska odpadów w Nowinach (06 grudnia 2023)Co zmienia nowe rozporządzenie w sprawie baterii? (29 listopada 2023)Powstaje największa w Europie sortownia odpadów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do recyklingu chemicznego (28 listopada 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony