Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.08.2022 19 sierpnia 2022

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej. Ekolodzy wystosowali list otwarty do KE

25 stycznia br. na granicy polsko-białoruskiej ruszyła budowa zapory o długości 186 km i wysokości 5,5 m. Choć GDOŚ zapowiada umożliwienie migracji zwierzętom, to ekolodzy wystosowali do KE list z apelem o zatrzymanie budowy inwestycji.

   Powrót       08 lutego 2022       Planowanie przestrzenne   

Jak poinformowała Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, powstająca zapora na granicy polsko-białoruskiej ma uwzględniać potrzeby migracyjne zwierząt przy jednoczesnym wzmocnieniu ochrony granicy państwa. Cel ten ma być osiągnięty poprzez wyposażenie zapory w specjalne przejścia dla zwierząt, co - zdaniem GDOŚ - zapobiegnie negatywnemu wpływowi bariery na lokalne środowisko.

- Graniczne rzeki, cieki wodne, tereny bagienne nie będą zagrodzone. Na tych odcinkach zostaną zastosowane inne systemy ochrony granicy, co umożliwi dzikim zwierzętom swobodne przekraczanie granicy - poinformowała GDOŚ.

W ramach budowy zapory powstanie przynajmniej 20 dużych przejść dla zwierząt (GDOŚ wymienia wśród nich m.in. żubry i duże ssaki) i liczne mniejsze przejścia.

- Docelowo granica państwowa będzie objęta stałym monitoringiem elektronicznym służącym także rejestrowaniu zachowań zwierząt, co pozwoli, w razie potrzeby, zwiększyć liczbę dużych przejść - przekazała GDOŚ. - Polskie ogrodzenie nie będzie zatem stanowić istotnej bariery dla dzikich zwierząt na szlaku migracji o znaczeniu paneuropejskim - poinformowano.

Jak wskazała GDOŚ, przeszkodą dla potrzeb migracyjnych zwierząt na terenie Puszczy Białowieskiej i Puszczy Knyszyńskiej jest białoruska bariera, położona niedaleko granicy z Polską. Ponieważ zwierzęta nie są w stanie jej przekroczyć, utrudniona staje się wymiana puli genowej wielu gatunków zamieszkujących okoliczne obszary.

- Kryzys na granicy z Białorusią już dziś nie jest obojętny dla polskiej przyrody. Budowa zapory i wyprowadzenie z tego obszaru kilku tysięcy osób da przyrodzie pewien oddech - skomentowała z kolei wiceminister klimatu i środowiska Małgorzata Golińska.

Sprzeciw ekologów i list otwarty do Komisji Europejskiej

Ze stanowiskiem GDOŚ nie zgadzają się ekolodzy, którzy krytycznie opiniują ideę budowy zapory na granicy.

- Inwestycję wyłączono ze stosowania wymogów prawnych w zakresie budownictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska na mocy specustawy uchwalonej 29 października 2021 r. - poinformowała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot. - W efekcie – dla inwestycji nie przeprowadzono wymaganej oceny oddziaływania na środowisko, co stanowi naruszenie art. 6 ust. 3 Dyrektywy siedliskowej. Projektu nie poddano także konsultacjom społecznym, uniemożliwiając udział w podjęciu tak ważnej dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego decyzji - wyliczono.

Jak przekazała Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, w ciągu tygodnia pod listem otwartym środowiska naukowego skierowanego do Komisji Europejskiej podpisało się 1500 naukowców z całego świata. Wskazują oni, że inwestycja doprowadzi do fragmentacji siedlisk zwierząt chronionych, zagrozi bioróżnorodności regionu i zagrozi utrzymaniu statusu Puszczy Białowieskiej jako obiektu światowego dziedzictwa UNESCO.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka (04 sierpnia 2022)Coraz mniej lasów i coraz więcej ludzi (03 sierpnia 2022)Poszerzenie unijnej listy inwazyjnych gatunków obcych (02 sierpnia 2022)Ponad 41 tys. gatunków zagrożonych wyginięciem – aktualizacja czerwonej listy (26 lipca 2022)Naukowcy: potrzebne pilne działania, aby powstrzymać masowe wymieranie gatunków (20 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony