Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zasady sprawozdawczości dla CBAM w okresie przejściowym przyjęte

KE przyjęła szczegółowe zasady sprawozdawczości dotyczące mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), które będą obowiązywać w okresie przejściowym. Najpierw tylko sprawozdania, bez wyrównania finansowego.

   Powrót       22 sierpnia 2023       Zrównoważony rozwój   
Zasady sprawozdawczości dla CBAM w okresie przejściowym przyjęte

Komisja Europejska poinformowała ostatnio o przyjęciu szczegółowych zasad sprawozdawczości dotyczących mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) w okresie przejściowym(1). Jak wyjaśniono, chodzi o zasady regulujące wdrażanie mechanizmu CBAM w okresie od 1 października br. do końca 2025 roku.

„Fit for 55”. Ambicje klimatyczne UE

CBAM jest jednym z filarów unijnego programu „Gotowi na 55” (ang. „Fit for 55”). Celem tego mechanizmu jest walka z ucieczką emisji gazów cieplarnianych. - Ucieczka emisji ma miejsce, gdy przedsiębiorstwa z siedzibą w UE przenoszą wysokoemisyjną produkcję za granicę, aby skorzystać z niższych standardów, lub gdy produkty unijne zastępuje się importowanymi produktami o większej emisji dwutlenku węgla, co z kolei osłabia efekty naszych działań w dziedzinie klimatu – przypomina Komisja Europejska.

W najnowszym „Raporcie z rynku CO2 – lipiec 2023 nr 136” CBAM przedstawiono obok EU ETS (System Handlu Uprawnieniami do Emisji) oraz ETS2 (System ETS obejmujący Budownictwo i Transport, Buildings and Road Transport ETS) jako kluczowy mechanizm do realizacji unijnego celu neutralności klimatycznej do 2050 r. - Wprowadzenie tych trzech mechanizmów stanowi istotny wkład UE w walkę z globalnym kryzysem klimatycznym i dążeniem do zrównoważonego rozwoju – wskazano. Autorzy raportu zauważają, że CBAM stanowi uzupełnienie EU ETS dla towarów importowanych. - CBAM dotyczy importowanych towarów objętych EU ETS – doprecyzowano. Wyjaśniając, że CBAM będzie polegał na „opłatach wyrównawczych za emisje związane z importem, a cena certyfikatu jest indeksowana do średnich cen EUA”.

Obowiązki sprawozdawcze w okresie przejściowym. Jakie rozwiązania przyjęto?

- W opublikowanym rozporządzeniu wykonawczym określono obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do unijnych importerów towarów objętych CBAM w okresie przejściowym, a także metodykę obliczania emisji wbudowanych uwalnianych w procesie produkcji towarów objętych CBAM w tym okresie – czytamy na stronie KE. W tym okresie przedsiębiorstwa handlowe będą zobowiązane do składania sprawozdań w sprawie tzw. emisji wbudowanych związanych z importem towarów objętych CBAM, ale nie będą opłacać wyrównania finansowego. Takie podejście ma zapewnić im czas na przygotowanie do nowych zasad, a także umożliwić „finalne dopracowanie metodyki do 2026 r.”.

Oprócz tego, KE opublikowała też wytyczne dotyczące praktycznych aspektów wdrażania nowych zasad. Te mają pomóc nie tylko importerom w UE, ale także producentom w państwach trzecich. Ponadto trwają prace nad specjalnymi narzędziami informatycznymi, które pomogą importerom w  obliczeniach i ich zgłaszaniu. Opracowywane są także  materiały szkoleniowe, webinaria i instrukcje.

Handel a CBAM

Jak wskazują eksperci rynku CO2, pojawiają się także obawy związane z wdrażaniem CBAM.

- Wprowadzenie CBAM może zwiększyć ceny importowanych towarów, co stanowi zagrożenie dla handlu międzynarodowego oraz może stworzyć skomplikowaną strukturę administracyjną w celu monitorowania emisji związanych z importem oraz działań innych państw w zakresie opłat za emisję CO2 – napisano w „Raporcie z rynku CO2 – lipiec 2023”.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Więcej w komunikacie KE:
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/ip_23_4186

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Od 1 stycznia 2024 r. można uzyskać dostęp do rejestru przejściowego CBAM (03 stycznia 2024)W 2024 r. branżę czeka gorąca dyskusja nad kształtem przyszłego systemu ZSEE (28 grudnia 2023)Każda działalność pozostaje w związku ze zmianą klimatu - ESRS E1 (28 listopada 2023)Pięta Achillesa polskiego offshore'u. Co pozostaje do rozwiązania? (22 listopada 2023)Analiza programów wyborczych pod kątem ochrony środowiska. Cz. 5 – zrównoważony rozwój (10 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony