Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2021 02 grudnia 2021

Zbadano wpływ wycinki drzew na ekosystem Puszczy Białowieskiej

   Powrót       26 października 2018       Zrównoważony rozwój   

Wpływ wycinki drzew na ekosystem Puszczy Białowieskiej (PB) sprawdzili prof. Grzegorz Mikusiński ze Szwedzkiego Uniwersytetu Rolniczego (SLU), dr hab. Dries P.J. Kuijper, Jakub Witold Bubnicki i dr Marcin Churski z Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz dr hab. Dorota Czeszczewik i dr hab. Wiesław Walankiewicz z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Analiza zdjęć satelitarnych

Aby ocenić rozmiar i krajobrazowe efekty wyrębów sanitarnych związanych z gradacją kornika drukarza w polskiej części Puszczy Białowieskiej, Jakub Bubnicki wykorzystał zdjęcia satelitarne, zarejestrowane przez europejskiego satelitę Sentinel-2, należącego do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Do porównań wybrano najlepsze zdjęcia, wykonane podczas bezchmurnych dni: 25 lipca 2015 i 9 czerwca 2018 r. Według ich obliczeń powierzchnia, na której wycięto i wywieziono drzewa, wynosi co najmniej 675 hektarów, w tym - 229 hektarów szczególnie cennych drzewostanów ponad stuletnich.

Oddziaływanie na co najmniej 4073 ha

Autorzy analiz podkreślają, że konsekwencje wycinki nie ograniczają się jedynie do miejsc, w których ścięto drzewa. W obszarach przylegających do wyrębów również pojawiają się konsekwencje działań człowieka. - Gdy przyjmie się - na podstawie istniejących badań, że negatywny wpływ wyrębów jest odczuwalny dla gatunków typowo leśnych w odległości do 100 m od krawędzi wyrębu - to można mówić o oddziaływaniu na co najmniej 4073 ha lasów w Puszczy Białowieskiej - mówi Grzegorz Mikusiński.

Usuwanie starych, spróchniałych drzew zmniejsza dostępność dziupli, pogarszając jakość siedlisk różnych gatunków, choćby ptaków. Autorzy badania stwierdzają, że doszło do znacznego uszczerbku wartości przyrodniczej puszczy. Ucierpiało zwłaszcza wiele gatunków chronionych poprzez dyrektywy ptasią i habitatową, stanowiące podstawę prawną ochrony tego obszaru Natura 2000.

Zwiększony stopień fragmentacji lasu

Wyniki nowych badań dostarczają dowodów na to, że prowadzenie wyrębów oznacza również wpływ na relacje pomiędzy gatunkami. - Co więcej - okazuje się, że wyręby zwiększyły stopień fragmentacji lasu o 26 proc. (w skali krajobrazowej), zmniejszając tym samym obszar mateczników, a więc lasów z bardzo niewielkim wpływem człowieka i często będących ważnymi ostojami wielu gatunków zwierząt - podkreśla Jakub Bubnicki, który przeprowadził analizy przestrzenne.

Proponowane rozwiązania

Autorzy analiz proponują rozwiązania, które pozwolą łagodzić ekologiczne szkody na terenie PB. Po pierwsze, regenerację obszaru poddanego wycince należy pozostawić naturze - piszą. Powstający tam samoczynnie las będzie bardziej odporny i lepiej przystosowany do lokalnych warunków klimatycznych. - Postulujemy zaprzestanie sztucznego zalesiania wyrębów oraz utworzenie parku narodowego na całym obszarze tego unikalnego obiektu przyrodniczego - podkreśla prof. Mikusiński.

Źródło: PAP Nauka w Polsce

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

NFOŚiGW przedstawia do konsultacji projekt programu priorytetowego „Kogeneracja dla Ciepłownictwa” (01 grudnia 2021)5,5 GWh rocznie dla Wrocławia. Rozpoczyna się modernizacja elektrowni wodnej (01 grudnia 2021)KAPE: Biznes z klimatem – od weryfikacji śladu węglowego do neutralności klimatycznej (01 grudnia 2021)Marnowanie żywności powoduje 3,3 mld ton emisji CO2 rocznie. Polskie statystyki do pilnej poprawy (01 grudnia 2021)Butelkomat i konsumenci – jak to działa w rzeczywistości? (01 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony