Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

Zbiórka selektywna w gminach - ranking GUS

   Powrót       21 stycznia 2020       Odpady   

Miasto Sosnowiec oraz gminy Rossosz i Konstantynów to trzy samorządy, które uzyskały na koniec 2018 r. ponad 90 proc. poziom segregacji odpadów. W jednej gminie zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów. Za GUS publikujemy zestawienie gmin według uzyskanych poziomów selektywnej zbiórki odpadów w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku.

Jak wyjaśnił GUS wskaźnik „Odpady komunalne zebrane selektywnie w relacji do ogółu odpadów komunalnych zebranych w ciągu roku" za 2018 r. stanowi udział procentowy odpadów odebranych/zebranych selektywnie z gospodarstw domowych oraz innych źródeł w całym strumieniu odebranych/zebranych odpadów komunalnych, włączając odpady zmieszane. Urząd podkreślił, że wskaźnik ten dotyczy zbiórki selektywnej, a nie procesów przetwarzania odpadów i nie jest wskaźnikiem ilościowym opisującym zjawisko recyklingu. Według GUS dane do wyliczaniu wskaźnika gromadzone są na formularzu M-09 „Sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych”, które składają podmioty prowadzące w ciągu roku sprawozdawczego działalność związaną z gospodarowaniem odpadami – w tym odbieraniem lub zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów komunalnych.

3,6 mln ton odpadów zebranych selektywnie

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. w Polsce zebrano selektywnie ponad 3,6 mln ton (29 proc. ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), co oznacza wzrost ilości tych odpadów o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. W miastach w 2018 r. zebrano selektywnie 106 kg na mieszkańca, na obszarach wiejskich 76 kg na mieszkańca. Co ciekawe ilość selektywnie zebranych odpadów jest bardzo zróżnicowana w poszczególnych powiatach i gminach i zależy w dużym stopniu od tego, jak został zorganizowany przez władze lokalne system zbierania tego typu odpadów.

Z danych GUS wynika, że w 2018 r. trzy gminy (miasto Sosnowiec, Rossosz, Konstantynów) uzyskały ponad 90 proc. poziom selektywnej zbiórki wobec wszystkich zebranych i odebranych odpadów, natomiast w jednej gminie (Prostki, woj. warmińsko-mazurskie) zebrano selektywnie poniżej 1 proc. odpadów.

Edward Szewczak, rzecznik Wałbrzycha, komentując zestawienie GUS, w którym miasto znalazło się na dole tabeli (2,1 proc. segregacji odpadów) podkreślił, że gmina zgodnie ze złożonym sprawozdaniem za rok 2018 przekazywanym Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego oraz WIOŚ osiągnęła za rok 2018 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła na poziomie 35 proc. - Jeżeli osiągnęlibyśmy pozom 2 proc. wskazany przez GUS, to WIOŚ musiałby nałożyć na gminę Wałbrzych karę za brak osiągniętych poziomów, który za rok 2018 nie mógł być niższy jak 30 proc. – zaznaczył rzecznik.

Selektywna zbiórka to nie recykling

Dr Marek Goleń, ekspert SGH zajmujący się gospodarką odpadami zaznaczył, że wskaźnika GUS nie należy utożsamiać z poziomami recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku niektórych frakcji odpadów komunalnych, określonego w rozporządzeniu ministera środowiska. - Selektywna zbiórka nie równa się recyklingowi – zaznaczył dr Goleń.

Ekspert dodał jednak, że to właśnie z osiągnięcia poziomów recyklingu obliczanych według nieprecyzyjnego i podatnego na manipulacje wzoru z rozporządzenia będą rozliczane gminy. Już w 2020 roku muszą osiągnąć 50-proc. poziom recyklingu odpadów. W kolejnych latach odsetek poddawanych recyklingowi odpadówma wzrosnąć jeszcze bardziej. Do 2025 roku państwa członkowskie Wspólnoty będą musiały poddawać recyklingowi 55 proc. odpadów, do 2030 - 60 proc., a do 2035 r. - 65 proc. Za nieosiągnięcie tych wskaźników przewidziane są surowe kary finansowe.

Jednak w ocenie dr Golenia to dane zbierane przez GUS są bliższe prawdzie i bardziej odzwierciedlają stopień segregacji odpadów komunalnych w gminach.

Źródło: Serwis Samorządowy PAP

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Segregacja BiR niekoniecznie u źródła i więcej środków dla samorządów. Projekt w RCL (30 kwietnia 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)O systemie kaucyjnym z pogodą ducha. Debata na Targach Ekotech m.in. o płatnościach zbliżeniowych (19 kwietnia 2024)Najpierw ROP, potem kaucja? Nie milkną głosy branży, resort trwa przy swoim (12 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony