Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Raport: Spalanie odpadów nie zmniejszy uzależnienia od rosyjskiego gazu

Zwiększenie wolumenu odpadów poddawanych spaleniu nie wpłynie znacząco na wielkość zużycia gazu w UE. Spalanie odpadów może maksymalnie pokryć około 3,7% zużycia gazu w Unii Europejskiej – wskazuje Zero Waste Europe.

   Powrót       25 października 2022       Odpady   

Zwiększenie wolumenu odpadów poddawanych procesom termicznego przekształcenia nie wpłynie na wielkość zużycia gazu w Unii Europejskiej – wynika z najnowszego raportu(1) Zero Waste Europe „Incineration: What's the Effect on Gas Consumption?”. Organizacja, powołując się na dane Eurostat, wskazuje, że nawet przy pełnym wykorzystaniu energii powstałej w trakcie spalania odpadów, udałoby się pokryć w ten sposób jedynie ok. 3,7% zużycia gazu w UE-27.

Zmniejszenie zapotrzebowania na gaz o 1,9% w energetyce i o 1,8% w ciepłownictwie

Jak wskazuje Zero Waste Europe, „przy nierealistycznym założeniu, że cała energia elektryczna i całe ciepło pochodne wyprodukowane w 2020 r. zastępuje energię z gazu”, spalanie odpadów zastępować mogłoby jedynie 3,7% zużycia gazu.

- Uwzględniono przy tym wszystkie spalane odpady, niezależnie od tego, czy są to odpady komunalne, czy nie. Całkowita ilość gazu wyparta przez produkcję energii elektrycznej byłaby równa około 1,9% całkowitego obecnego zapotrzebowania na gaz. Ciepło pochodne wytwarzane z odpadów odpowiada kolejnemu 1,8% - czytamy.

– Nie zawsze prawdziwe będzie założenie, że energia pochodząca ze spalania zmniejsza zapotrzebowanie na import rosyjskiego gazu - podkreśla Zero Waste Europe.  Jak wynika z przeprowadzonej analizy, obecnie energia wytworzona w procesie spalania odpadów wypiera jedynie ok. 1,1% zużycia gazu w UE-27.

- Ilość gazu wypieranego przez istniejące spalarnie jest trudna do oszacowania, ale uważamy, że wpływ na zużycie gazu jest równy około 1,1% obecnego zużycia gazu. Argumenty za nowymi, dodatkowymi obiektami są słabe, zwłaszcza jeśli są one wymagane do sortowania tworzyw sztucznych od pozostałych odpadów mieszanych, tak jak uważamy, że powinny być. W każdym razie podjęcie decyzji o budowie spalarni w oparciu o kryzys na rynkach energetycznych byłoby błędem, biorąc pod uwagę czas realizacji i przewidywany czas życia. Lepiej rozwiązywać kryzysy energetyczne i klimatyczne w sposób zgodny z celami długoterminowymi – powiedział Dominic Hogg, dyrektor Equanimator, organizacji odpowiedzialnej za przygotowanie raportu.

Czytaj też: Termiczne przekształcania odpadów w Polsce. Dane z BDO

Rada? Inwestycje zgodne z celami klimatycznymi

W związku z powyższym Zero Waste Europe apeluje do władz zarówno regionalnych, jak i krajowych o nadanie priorytetu inwestycjom, które mogą pomóc w dekarbonizacji, zamiast rozbudowy zakładów, które już teraz są najbardziej emisyjnymi źródłami energii w niektórych krajach.

- Należy skupić się na ograniczeniu konsumpcji (i odpadów) oraz maksymalizacji recyklingu materiałów po zakończeniu eksploatacji, w tym poprzez stosowanie systemów sortowania odpadów mieszanych – czytamy. - Położenie większego nacisku na recykling może zmniejszyć zapotrzebowanie na energię i/lub surowce kopalne. Selektywna zbiórka odpadów spożywczych może umożliwić wytworzenie większej ilości biogazu w komorach fermentacji beztlenowej, a oczyszczony gaz może być wykorzystany do ogrzewania. Zmiany te są zasadniczo zgodne z kierunkiem rozwoju UE w perspektywie średnioterminowej i wykazują pewną zgodność ze strategią przeciwdziałania zmianom klimatu. Oprócz gospodarowania już wytwarzanymi odpadami, zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez zmniejszenie konsumpcji także wpłynie na zmniejszenie zużycia energii – dodano.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Szczegóły tutaj:
https://zerowasteeurope.eu/press-release/waste-incineration-disproved-as-solution-for-fossil-gas-dependency-new-study-finds/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Mandaty od inspektorów ochrony środowiska? Nowy GIOŚ szykuje zmiany (07 czerwca 2024)Ciepłownia Przyszłości wykorzystująca 100 proc. OZE. Lidzbark Warmiński (04 czerwca 2024)Nawet 100 GW mocy zainstalowanych fotowoltaiki? Głosy o drodze do neutralności klimatycznej (29 maja 2024)20% odpadów komunalnych dopuszczonych do termicznego przekształcania w 2022 r. Raport IOŚ-PIB (22 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony