Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Inspektor/ starszy inspektor w Departamencie Energii NFOŚiGW
GoBloo firmy Columbus Energy

Zgłaszanie uwag ws. parametrów aukcji mocy tylko do piątku

a+a-    Powrót       09 sierpnia 2018       Energia   

Na początku tygodnia Ministerstwo Energii przedstawiło do konsultacji projekt rozporządzenia kluczowego dla przyszłych aukcji mocy. Konsultacje trwają tylko do jutra, a kolejne zmiany będą możliwe dopiero dla aukcji na rok 2024.

Ministerstwo Energii opublikowało projekt rozporządzenia w sprawie parametrów aukcji mocy w latach 2021-2023(1). Poniedziałkowy dokument określa m.in. podział na grupy technologiczne w aukcjach mocy i odpowiadające im współczynniki dyspozycyjności. Rozporządzenie ma zostać opublikowane do 22 sierpnia, co wynika z ustawy o rynku mocy, zatem czasu na ewentualne poprawki jest niewiele. Jako pierwsze tego typu rozporządzenie obejmuje okres 3 lat, a parametry nie będą w tym czasie modyfikowane. Kolejne dokumenty będą publikowane raz w roku, cyklicznie, minimum 18 tygodni przed planowaną aukcją główną.

Zapotrzebowanie na moc i ceny

Rozporządzenie określa m.in. parametry wyznaczające popyt w aukcji. Głównym z nich jest zapotrzebowanie na moc(2), które wyliczono na podstawie prognoz wzrastającego zapotrzebowania w naszym kraju. W kolejnych latach (2021-2023) ma ono wynieść odpowiednio: 22 732 MW, 23 003 MW i 23 292 MW. Zapotrzebowanie na moc w danym roku, które powinno być zakontraktowane, zostanie zakupione na pięciu aukcjach: aukcji głównej na kilka lat przez fizyczną dostawą mocy oraz na czterech aukcjach dodatkowych na rok przed fizyczną dostawą. Wolumeny mocy są w rozporządzeniu rozpisane na kolejne kwartały w przedmiotowym okresie.

Innymi parametrami są cena wejścia na rynek nowej jednostki wytwórczej i cena maksymalna określona dla cenobiorcy. Pierwsza odzwierciedla alternatywny koszt pozyskania mocy przez operatora przez budowę jednostki wytwórczej o najniższych operacyjnych i kapitałowych kosztach stałych. W 2021 r. wyniesie 298 zł/kW, 2022 r. – 305 zł/kW, 2023 r. – 313 zł/kW. Druga jest wyznaczona na podstawie kapitałowych i operacyjnych kosztów stałych dla poszczególnych okresów dostaw i ustanowiona na poziomie 193 zł/kW w roku 2021 r., 198 zł/ kW (2022 r.) oraz 203 zł/kW (2023 r.).

Proponowany podział na grupy technologii i odpowiadający im współczynnik dyspozycyjności

1) turbiny parowe, turbiny powietrzne, ogniwa paliwowe oraz cykl Rankine'a: 91,54 proc.
2) elektrownie gazowo-parowe: 91,8 proc.
3) elektrownie gazowe pracujące w cyklu prostym oraz silniki tłokowe: 93,21 proc.
4) turbiny wiatrowe pracujących na lądzie: 10,94 proc.
5) elektrownie wodne przepływowe: 44,39 proc.
6) elektrowni szczytowo – pompowe oraz elektrownie wodne z możliwością retencji wody: 97,61 proc.
7) elektrownie słoneczne: 2,07 proc.
8) magazyny energii elektrycznej w postaci akumulatorów, kinetycznych zasobników energii i superkondensatorów: 96,11 proc.
9) pozostałe rodzaje technologii: 87,7 proc.

Współczynnik dyspozycyjności

Kolejnym, bardzo istotnym parametrem jest współczynnik dyspozycyjności określany dla poszczególnych technologii. Ogranicza on wielkość obowiązku mocowego danej jednostki, który może ona zaoferować na aukcji mocy oraz na rynku wtórnym. Odnawialne źródła energii są tu obdarzone dość ograniczonym zaufaniem. I tak lądowym elektrowniom wiatrowym zezwala się na zgłaszanie do aukcji 10,94 proc. swojej mocy, a elektrowniom słonecznym – 2,07 proc. Dla elektrowni wodnych przepływowych zaproponowano współczynnik na poziomie 44,39 proc. Lepiej oceniono dyspozycyjność elektrowni szczytowo-pompowych i tych z możliwością retencji – 97,61 proc., co zresztą jest najwyższym współczynnikiem wśród wszystkich technologii. Podział na technologie i wielkość odpowiadających im współczynników przedstawiono w ramce.

Kogeneracja na rynku mocy

W uzasadnieniu podkreślono, że zespół doradczy zauważył, że jednostki kogeneracji mogą nie chcieć brać udziału w aukcjach rynku mocy, ze względu na obawę, że fakt ten wykluczy je z nowego systemu wsparcia dla kogeneracji. - Ministerstwo Energii przygotuje odpowiednią zasadę kumulacji pomocy, tak aby nie dochodziło do nadmiernego wsparcia poprzez udział w dwóch systemach. Należy zauważyć, że obecnie istnieje już podobna sytuacja w przypadku źródeł wytwórczych współspalających węgiel i biomasę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mogą one jednocześnie uczestniczyć w rynku mocy oraz w dedykowanym systemie wsparcia OZE. Takie założenie co do łączenia udziału w systemie wsparcia CHP oraz w rynku mocy powinno pozwolić na pełny udział jednostek CHP w rynku mocy – czytamy.

Uwagi dotyczące podziału na grupy technologiczne oraz wyliczonych dla nich wskaźników można zgłaszać jedynie do piątku 10 sierpnia, na adres rynekmocy@me.gov.pl. Ministerstwo prosi przy tym o składanie dokumentów w wersji edytowalnej oraz o wyrozumiałość. Krótki czas na konsultacje projektu rozporządzenia uzasadnia późnym otrzymaniem propozycji parametrów od Operatora Systemu Przesyłowego.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelny, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ Chodzi o rozporządzenie Ministra Energii w sprawie parametrów aukcji głównych dla okresów dostaw przypadających na lata 2021-2023
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//567/12314650/12526508/12526509/dokument353065.pdf
2/ Zapotrzebowanie na moc w aukcji to wolumen mocy, jaki powinien zostać zakupiony na dany okres dostaw tak, aby spełniony był standard bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wykonania obowiązku mocowego, jego rozliczania i demonstrowania oraz zawierania transakcji na rynku wtórnym (Dz. U. poz. 1455).
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-18-07-2018-dz.-u.-2018-poz.-1455-2666.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OZE w MŚP: jak oszczędzać, ale nie zarabiać na energii (07 lutego 2019)Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane (25 stycznia 2019)Mazurek o zmianach w odbiorze odpadów z nieruchomości niezamieszkałych: w biznesie nic nie jest raz na zawsze (23 stycznia 2019)URE: parametry aukcji OZE nie są optymalnie dobierane (18 stycznia 2019)Giganci energetyczni zacieśniają współpracę z politechnikami (16 stycznia 2019)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony