Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.06.2024 20 czerwca 2024

Nie ma zielonej transformacji? Nie ma kredytu! Ten mechanizm już działa

„Nie potrzebujemy rozmawiać o zielonej transformacji” – tak jeszcze dwa lata temu odpowiadało 80% ankietowanych przedstawicieli sektora MŚP. Dziś to jedynie 20%. Pozostali łakną informacji, m.in. ze względu na ryzyko braku kredytowania.

   Powrót       15 marca 2023       Zrównoważony rozwój   
Spotknie Climate Leadership

Climate Leadership to program skupiający ekspertów i firmy stawiające sobie za cel redukcję wpływu na zmiany klimatu i przewodniczenie tej zmianie. Jak wynika ze spotkania otwierającego kolejny rok programu, zainteresowanie zieloną transformacją rośnie. Jej liderzy, w tym redakcja Teraz Środowisko, spotkali się dziś w Warszawie.

Dwa lata temu 80% przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) uznało, że nie ma potrzeby rozmawiać o zielonej transformacji – wynika z badań Banku BNP Paribas, przywołanych przez Jarosława Rota, Chief sustainability oficera w BNP Paribas Bank Polska S.A. Obecnie tendencja jest odwrotna, 80% firm MŚP zadeklarowało, że potrzebuje wiedzy w tym zakresie.

- Zrobiliśmy trochę szumu, ale to bardzo wstępny etap – stwierdził prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego, jeden z inicjatorów programu Climate Leadership. - Zmiana ma swoją dynamikę, proces który ma swoją masę krytyczną. W momencie przekroczenia punktu krytycznego, nagle zaczynie wykładniczo rosnąć – kontrował Jarosław Rot.

Climate Leadership

Climate Leadership to program organizowany przez UNEP/GRID-Warszawa, którego pomysłodawcami są Maria Andrzejewska i Bolesław Rok. Jego celem jest budowa społeczności liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz przeciwdziałania nieodwracalnym zmianom zachodzącym na planecie, których wyrazem jest kryzys klimatyczny. Inicjatywa wspierana jest przez Program ONZ ds. Środowiska (UNEP).

Ważnym bodźcem decydującym o zaangażowaniu w działania prośrodowiskowe stają się aspekty ekonomiczne(1). - Przestaliśmy rozmawiać o zmianie klimatycznej z punktu widzenia moralnego i etycznego, to co ma moc to przeniesienie tych tematów na grunt gospodarczy. Pojawiły się elementy stymulujące i powodujące, że zmiana się po prostu opłaca. Firmy muszą wiedzieć, że w ten sposób mogą poprawić swoją sytuację ekonomiczną – mówił Rot.

Kiedy firma nie dostanie kredytu?

Bolesław Rok odniósł się do wymagań dla sektora finansowego, który oddziałuje na wszystkie pozostałe sektory. – Trudno rozwijać firmę bez dostępu dla finansów – stwierdził. Jak ocenia siłę tego bodźca przedstawiciel banku? Bodziec już działa. Jak wskazał, transformacja to potrzeba dużych inwestycji. Te w ocenie ryzyka muszą uwzględniać zmiany, także przyrodnicze. Podał przykład inwestycji w środkowej Polsce, gdzie prognozowany jest niedobór wody, a ubiegający się o finansowanie do czasu rozmowy z kredytodawcą nie mieli świadomości tych prognoz. Czynniki przyrodnicze są jednym z aspektów ESG, o których biznes zaczyna mówić coraz głośniej.

- Przełożenie czynników ryzyka ESG na ryzyko kredytowe już się dzieje. Na poziomie EBA [bankowy nadzorca europejski – przyp. red.] w II poł. 2021 r. pojawiła się regulacja, obligująca banki do przeprowadzenia oceny ryzyka ESG w ramach oceny kredytowej, a to przekłada się na scoring kredytowy, bądź na wykluczenie otrzymania kredytu – stwierdził Jarosław Rot. Dodał, że część biznesu, związana z paliwami kopalnymi, finansowania wcale nie dostanie. Jeśli chodzi o liczby, w 2022 r. Bank ten (będący największą grupą finansującą inwestycje w Europie) podpisał nowe umowy związane ze zrównoważonym finansowaniem na kwotę 2,7 mld zł. Czy to dużo? Na razie wskaźnik zrównoważonego finansowania w całkowitym finansowaniu to 7,1 %, a w ramach nowych programów – 15% całego finansowania. Dla kontekstu: 10 lat temu Bank w inwestycjach energetycznych 95% zaangażowany był w finansowanie paliw kopalnych. Na 2022 r. ponad 50% całkowitego zaangażowania finansowego to finansowanie odnawialnych źródeł energii.

Wracając do programu Climate leadership, dotąd może pochwalić się ponad 1000 zaangażowanych osób, podjęto 38 zobowiązań klimatycznych.

- Ideą programu jest wsparcie merytoryczne projektów wdrażanych w firmach, których celem jest ograniczenie negatywnego wspływu biznesu na klimat i środowisko – mówiła Magdalena Jaśkiewicz z UNEP/GRID-Warszawa.

Jakie będą obszary „zielonych” zmian w tym roku? Twórcy programu widzą sześć głównych kierunków. Po pierwsze, wdrażanie procesów dekarbonizacji (pomiar śladu węglowego, plany redukcji, kompensacja przyrodnicza), a po drugie - wsparcie w projektowaniu nowych produktów i usług dla klimatu (produkty z zakresu zrównoważonego finansowania, upcykling, carbon labelling, pomiar i zarządzanie wpływem). Chodzi o przedefiniowanie i zmianę oferty rynkowej, nie tylko zmiany kosmetyczne. – Trzecim z kierunków zmian jest optymalizacja wykorzystania surowców i materiałów w firmie, włączając w to gospodarkę o obiegu zamkniętym. Chodzi też o efektywność energetyczną i ślad wodny. Widzimy, że potrzeba działań i zmian w zakresie gospodarki wodnej jest ogromna – mówiła Jaśkiewicz. Dalej wyliczyła: rozwój programów wsparcia transformacji klimatycznej u klientów, dostawców, partnerów biznesowych firmy, a także włączanie pracowników i współpracowników w doskonalenie i realizację strategii klimatyczno-środowiskowych. Ostatni wspomniany kierunek to współpraca w zakresie wdrażania nowych wymagań i regulacji w sprawozdawczości weryfikacji komunikacji dotyczącej zobowiązań klimatycznych, budowania partnerstw.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Zapraszamy do lektury artykułu pt. Local content w praktyce, czyli dlaczego florystki mogą znaleźć zatrudnienie w branży wiatrowej
https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/local-content-fabryka-branza-wiatrowa-generatory-12787.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

30 lat Europejskiej Agencji Środowiska. Przegląd raportów (19 czerwca 2024)Forum Inteligentnego Rozwoju odpowiada na potrzeby Zielonej Transformacji (12 czerwca 2024)Tsunami legislacyjne w sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (12 czerwca 2024)Przywrócić obligo giełdowe, urealnić datę odejścia od węgla. Apel do rządu ws. energetyki (11 czerwca 2024)Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej (07 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony