Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

UE: 138 tys. ofiar śmiertelnych wskutek gwałtownych zdarzeń pogodowych w ciągu ostatnich 40 lat

W wyniku zmian klimatu w ciągu ostatnich 40 lat w krajach UE życie straciło ponad 138 tys. osób, a straty ekonomiczne sięgnęły pułapu ponad 487 mld euro. Większość nieszczęśliwych zdarzeń związana jest ze zjawiskami hydrologicznymi i falami upałów.

   Powrót       04 lutego 2022       Ryzyko środowiskowe   
Powódź

Najnowszy raport Europejskiej Agencji Środowiska (ang. European Environment Agency - EEA) zatytułowany “Straty gospodarcze i ofiary śmiertelne w wyniku zdarzeń związanych z pogodą i klimatem w Europie” (“Economic losses and fatalities from weather- and climate-related events in Europe”)(1) wskazuje, że w ciągu ostatnich 40 lat burze, fale upałów i powodzie spowodowały na Starym Kontynencie straty gospodarcze w wysokości od 450 do 520 mld euro(2). Co więcej, wg danych CATDAT ekstremalne zjawiska pogodowe doprowadziły w tym czasie do śmierci ​​ponad 142 tys. osób w całej Europie kontynentalnej.

Ekstremalne zjawiska pogodowe w Europie

Jak przekazuje EEA, zgodnie z danymi zaczerpniętymi z CATDAT, w krajach EU-27 suma strat finansowych wyniosła ponad 487 mld euro, a na całym kontynencie - ponad 509 mld euro. W raporcie przekazano, że około 3 proc. wszystkich ekstremalnych zdarzeń pogodowych jest odpowiedzialne za 60 proc. strat ekonomicznych w ciągu opisywanych 40 lat.

Spośród wszystkich krajów na Starym Kontynencie w latach 1880-2020 największe straty finansowe poniosły Niemcy (107 572 mln euro), Francja (98 994 mln euro) i Włochy (90 061 mln euro). Najmniejsze szkody odnotowano w Liechtensteinie (1 mln euro), na Islandii (20 mln euro) i na Malcie (50 mln euro). O największej liczbie ofiar śmiertelnych poinformowano w Niemczech (42 394 osoby), Francji (26 775 osób) i we Włoszech (21 603), o najmniejszej - w Liechtensteinie (brak ofiar), na Islandii i w Finlandii (po 2 osoby) oraz w Estonii i na Malcie (po 5 osób).

Raport EEA, powołując się na dane zebrane przez CATDAT, wskazuje, że w Polsce w latach 1880-2020 suma strat wywołanych zdarzeniami w wyniku zmian klimatu wyniosła 16 050 mln euro. Z tego ubezpieczone było mienie o łącznej wartości 1 098 mln euro. Nad Wisłą w opisywanym czasie odnotowano 2 121 ofiar śmiertelnych.

Europa: 44 proc. strat w wyniku zdarzeń hydrologicznych

W raporcie EEA przedstawiono też szczegółowe dane dotyczące rodzajów ekstremalnych zdarzeń pogodowych wpływających na straty finansowe i liczbę ofiar śmiertelnych. Na terenie krajów Europy kontynentalnej za straty ekonomiczne w latach 1880-2020 w 44 proc. odpowiedzialne były zdarzenia hydrologiczne, w 34 proc. - zdarzenia meteorologiczne, w 14 proc. - zdarzenia związane z falami upałów i w 8 proc. - inne, nieokreślone szczegółowo wydarzenia wywołane zmianami klimatu.

Jak podano wcześniej, w Europie (w związku ze skutkami zjawisk pogodowych) we wspomnianym okresie życie straciło łącznie 142 101 osób. 91 proc. z nich zmarło w wyniku ekstremalnych upałów, 4 proc. wskutek zdarzeń hydrologicznych, 3 proc. - zdarzeń meteorologicznych, a 2 proc. w wyniku innych sytuacji wywołanych zmianami klimatu.

Śmierci dziesiątek tysięcy osób można uniknąć. Jest jeden warunek

Jak wyjaśniono w raporcie EEA, zmiany klimatu nie są jedynym czynnikiem pobudzającym skalę przyszłych strat ekonomicznych i liczbę ofiar śmiertelnych. Na kwestie te będą miały wpływ również rosnące zdolności adaptacyjne i rozwój gospodarczy poszczególnych państw.

- Zgodnie z raportem końcowym PESETA IV(3), w scenariuszu zakładającym wzrost temperatury o 1,5°C zamiast o 3°C, możliwe będzie uniknięcie śmierci do 60 000 osób rocznie z powodu fal upałów i zapobieżenie stratom spowodowanym suszą w wysokości 20 mld euro rocznie do końca tego wieku - poinformowali autorzy raportu EEA. - Szkody spowodowane powodziami rzecznymi można zmniejszyć o połowę, do około 24 mld euro rocznie, a straty gospodarcze spowodowane powodziami przybrzeżnymi o ponad 100 mld euro rocznie do 2100 roku - wskazano.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść raportu dostępna na stronie:
https://www.eea.europa.eu/publications/economic-losses-and-fatalities-from/economic-losses-and-fatalities-from
2/ Jak określono w raporcie EEA, dokładne dane na ten temat mogą się różnić w zależności od źródła.3/ Raport dostępny pod linkiem:
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c707e646-99b7-11ea-aac4-01aa75ed71a1/language-en

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Adoptuj Łąkę: biznes na rzecz ratowania cennych ekosystemów (08 maja 2024)90 mln euro na wsparcie zrównoważonego rozwoju miast. Czas do 14 października br. (08 maja 2024)100 mld zł z KPO zaplanowano wydać na transformację energetyczną (29 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony