Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Jak się ma uwolnienie inwestycji wiatrowych na lądzie do rekordowych cen energii elektrycznej w Polsce?

Wyczekiwany projekt łagodzący regułę 10H został opublikowany. Podstawą lokowania nowej elektrowni wiatrowej pozostaje MPZP, jednak nie dla całego obszaru wyznaczonego regułą 10H, a tylko dla obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni.

   Powrót       05 maja 2021       Energia   

Projekt ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany wczoraj, 4 maja 2021 r., na stronie Rządowego Centrum Legislacji(1).

Zanim jednak przejdziemy do głównych zmian, warto zwrócić uwagę na uzasadnienie tego długo oczekiwanego projektu, które wytacza bardzo konkretne argumenty za koniecznością modyfikacji obecnie obowiązującej ustawy odległościowej.

Primo, gminy tego chcą

W uzasadnieniu ustawy czytamy, że jej głównym celem jest wprowadzenie zmian w zasadach lokalizowania inwestycji w zakresie lądowych elektrowni wiatrowych w gminach, które wyrażają wolę lokowania takiej infrastruktury oraz „odblokowanie” rozwoju budownictwa mieszkalnego w sąsiedztwie tych elektrowni przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa ich eksploatacji i zapewnieniu pełnej informacji o planowanej inwestycji dla mieszkańców okolicznych terenów.

Dalej wskazuje się, że od momentu przyjęcia i wejścia w życie przepisów ww. ustawy w 2016 r. sytuacja dotycząca globalnych, europejskich i krajowych polityk energetycznych, kosztów wytwarzania energii elektrycznej, a także możliwości wykorzystania lądowej energetyki wiatrowej, wdrażanej w zgodzie z interesem społeczności lokalnych, uległa poważnym zmianom.

Czytaj: Samorządy chciałyby znów decydować, gdzie budować wiatraki – jak niemieckie landy

Secundo, rachunki za energii elektryczną rosną

Tu padają koronne argumenty - statystyczna średnia państw członkowskich UE w zakresie udziału poszczególnych technologii w wytwarzaniu energii elektrycznej wynosiła w 2020 roku: 38 proc. z OZE i 37 proc. z paliw kopalnych (reszta to energia atomowa). W przypadku Polski udział wszystkich paliw kopalnych w produkcji energii elektrycznej to 83 proc., co znajduje odzwierciedlenie w cenach. Poziom cen energii elektrycznej jest w Polsce wyższy niż w większości innych unijnych krajów. Według zestawienia Komisji Europejskiej, w III kwartale 2020 r. średnia cena energii elektrycznej na polskim rynku hurtowym wyniosła 52 euro za 1 MWh, czyli aż o 60 proc. więcej niż europejska średnia w tym okresie, która wynosiła od 30 do 40 euro (droższa cena występowała w tym okresie tylko na Malcie i wyniosła 56 euro).

O tym, jak wygląda kalkulacja cen energii z elektrowni wiatrowej, w wywiadzie pt. Energia z wiatru na lądzie i morzu to nie tylko tani prąd

Przepis na pragmatyczny kompromis

Jakie są zatem główne założenia projektu? Wspomniana już podstawowa zasada lokowania nowej elektrowni wiatrowej wyłącznie na podstawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP), ale obowiązek sporządzenia MPZP lub jego zmiany na potrzeby przedmiotowej inwestycji będzie jednak dotyczył obszaru prognozowanego oddziaływania elektrowni wiatrowej, a nie całego obszaru wyznaczonego zgodnie z tzw. zasadą 10H(2) . Wprowadza się także uelastycznienie zasady 10H poprzez oddanie większego władztwa w zakresie wyznaczania lokalizacji elektrowni wiatrowych poszczególnym gminom w ramach procedury planistycznej, które będą mogły uchwalać MPZP określające inną odległość elektrowni wiatrowej od budynku mieszkalnego, mając na uwadze zasięg oddziaływań elektrowni wiatrowej, ale z zachowaniem bezwzględnej odległości minimalnej (500 m). Podstawą dla określania owej wymaganej minimalnej odległości będą wyniki przeprowadzonej prognozy oddziaływania na środowisko (w ramach której analizuje się m.in. wpływ emisji hałasu na otoczenie i zdrowie mieszkańców) wykonywanej dla projektu MPZP.

Jak to wpłynie na plany inwestorskie?

Projektodawca przytacza wyniki badania przeprowadzonego wśród inwestorów segmentu elektrowni wiatrowych,(3) z których wynika, że dla ok. 75 proc. projektów, które nie zostały zrealizowane, planowana lokalizacja zakładała odległości od 450 m do 650 m od najbliższych zabudowań. Około 25 proc. elektrowni wiatrowych planowane było w zasięgu większym (650–1000 m), a najbardziej oddalone od sąsiedniej zabudowy turbiny projektowano w odległości 1000–1050 m (2 przypadki). Żadna z analizowanych farm wiatrowych nie była zlokalizowana w mniejszej odległości niż wspomniane 450 m, co było podyktowane rozproszoną zabudową w Polsce i określaniem odległości na podstawie pomiarów hałasu.

To pokazuje, że zaproponowane zmiany otwierają na nowo zamknięte w 2016 r. drzwi.

Odzyskane grunty pod mieszkalnictwo

Projekt stanowi, że gminy, w których już zostały zlokalizowane elektrownie wiatrowe w oparciu o MPZP, mogą lokować w ich otoczeniu budynki mieszkalne, w tym na podstawie decyzji o warunkach zabudowy (WZ), pod warunkiem spełnienia przez taki budynek minimalnej, bezwzględnej odległości 500 m lub większej, jeżeli taka wynika z oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla elektrowni wiatrowej (nie muszą więc zachowywać odległości obliczonej wg zasady 10H).

Natomiast MPZP oraz decyzje i pozwolenia dotyczące elektrowni wiatrowych wydane przed wejściem w życie projektowanych przepisów pozostają w mocy. Możliwa będzie realizacja na ich podstawie poszczególnych przedsięwzięć inwestycyjnych, jeśli spełniają one wymagania minimalnych odległości od zabudowań mieszkalnych przyjętych w niniejszym projekcie. Bardzo ważne będą jednak rzetelne konsultacje publiczne z mieszkańcami – przewiduje to ściśle określona procedura.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Projekt dostępny jest tutaj:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12346353
2/ Tj. dla obszaru w promieniu wyznaczonym przez dziesięciokrotność całkowitej wysokości projektowanej elektrowni wiatrowej3/ Badanie przeprowadzone przez firmę doradczą Ambiens (dostęp: 2 września 2020 r.)
http://www.ambiens.pl/blog/ustawa-odleglosciowavs-dewelopment/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Uwolnić potencjał GOZ (20 listopada 2023)URE pyta konsumentów. Ponad 70% Polaków popiera budowę atomu, 80% odczuło wyższe ceny energii (09 listopada 2023)Więcej udziału OZE. Parlament Europejski popiera ambitne cele Europejskiego Zielonego Ładu (15 września 2023)PSE i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny i porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych (21 sierpnia 2023)Budynek może znajdować się w odległości poniżej 700 m od wiatraka, ale farma musi mieć pozwolenie na budowę (07 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony