Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Zmienią się granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego

   Powrót       07 października 2020       Planowanie przestrzenne   
Święty Krzyż, Świętokrzyski Park Narodowy

Dziewięć dni potrwają jeszcze konsultacje projektu rozporządzenia(1), które zmieni obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dokument wskazuje konkretne działki, które znajdą się w granicach Parku, a także w jego otulinie. Ogółem, obszar zwiększy się o nieco ponad 68 hektarów (z 7626,45 ha do 7 694,6818 ha). Gros stych terenów (62,55 ha) znajdowało się dotąd w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 1996 r.(2)nie uwzględnia zmian zaistniałych od czasu jego wydania, związanych z wykupami gruntów (…) i korektami stanu posiadania, a także z podziałem administracyjnym kraju (likwidacją województwa kieleckiego)”. Czy to jedyny powód? Jako kolejny powód aktualizacji podaje się to, że „niektóre z zabudowanych nieruchomości w granicach Parku bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze (istnienie obiektów architektury – budynków wraz z siecią ciągów komunikacyjnych)”.

Kontrowersyjne wyłączenie

Projekt oddziałuje na kilka gmin, w tym: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Łagów, Łączna i Pawłów, które będą musiały uwzględnić zmiany granic w istniejących oraz sporządzanych dokumentach planistycznych. Na terenie gminy Nowa Słupia znajduje się Święty Krzyż, który zostanie wyłączony z granic parku. Wokół tej zmiany kontrowersje pojawiły się już w ub. roku (więcej w artykule). Uchwałę(3) w sprawie nowych granic podjęli 7 września br. radni sejmiku województwa świętokrzyskiego zatwierdzając wyłączenie tego obszaru z granic parku.

Do konsultacji ww. rozporządzenia zaproszono dziewięć organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony przyrody. Rozporządzenie wejdzie w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu (termin przewiduje się jeszcze w tym roku).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338951
2/ Obowiązujące dotąd rozporządzenie można znaleźć tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-03-01-1996-dz.u.-1996-nr-4-poz.-29-4392.html
3/ Uchwała tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9316-uchwala.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa strona Polskich Parków Narodowych (30 kwietnia 2024)Dr Krzyściak-Kosińska nową ekspertką ds. zarządzania Obiektem Światowego Dziedzictwa „Białowieża Forest” (25 kwietnia 2024)Rozpoczęto prace nad utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry (25 kwietnia 2024)Naukowcy: sposób liczenia dzikich zwierząt w parkach narodowych wymaga zmian (25 kwietnia 2024)Pogodzić ochronę przyrody z turystyką. O wizji dla Puszczy Białowieskiej (26 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony