Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.05.2023 28 maja 2023

Zmienią się granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego

   Powrót       07 października 2020       Planowanie przestrzenne   
Święty Krzyż, Świętokrzyski Park Narodowy

Dziewięć dni potrwają jeszcze konsultacje projektu rozporządzenia(1), które zmieni obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Dokument wskazuje konkretne działki, które znajdą się w granicach Parku, a także w jego otulinie. Ogółem, obszar zwiększy się o nieco ponad 68 hektarów (z 7626,45 ha do 7 694,6818 ha). Gros stych terenów (62,55 ha) znajdowało się dotąd w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych.

Jak czytamy w ocenie skutków regulacji, dotychczas obowiązujące rozporządzenie z 1996 r.(2)nie uwzględnia zmian zaistniałych od czasu jego wydania, związanych z wykupami gruntów (…) i korektami stanu posiadania, a także z podziałem administracyjnym kraju (likwidacją województwa kieleckiego)”. Czy to jedyny powód? Jako kolejny powód aktualizacji podaje się to, że „niektóre z zabudowanych nieruchomości w granicach Parku bezpowrotnie utraciły wartości przyrodnicze (istnienie obiektów architektury – budynków wraz z siecią ciągów komunikacyjnych)”.

Kontrowersyjne wyłączenie

Projekt oddziałuje na kilka gmin, w tym: Bodzentyn, Bieliny, Górno, Masłów, Nowa Słupia, Łagów, Łączna i Pawłów, które będą musiały uwzględnić zmiany granic w istniejących oraz sporządzanych dokumentach planistycznych. Na terenie gminy Nowa Słupia znajduje się Święty Krzyż, który zostanie wyłączony z granic parku. Wokół tej zmiany kontrowersje pojawiły się już w ub. roku (więcej w artykule). Uchwałę(3) w sprawie nowych granic podjęli 7 września br. radni sejmiku województwa świętokrzyskiego zatwierdzając wyłączenie tego obszaru z granic parku.

Do konsultacji ww. rozporządzenia zaproszono dziewięć organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony przyrody. Rozporządzenie wejdzie w życie dwa tygodnie po ogłoszeniu (termin przewiduje się jeszcze w tym roku).

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Przypisy

1/ Chodzi o projekt rozporządzenia w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12338951
2/ Obowiązujące dotąd rozporządzenie można znaleźć tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/rozporzadzenie-z-dnia-03-01-1996-dz.u.-1996-nr-4-poz.-29-4392.html
3/ Uchwała tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9316-uchwala.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Kolejny rekordowy rok na rynku pojazdów elektrycznych? Wszystko na to wskazuje (04 stycznia 2023)NIK o przebiegu procesu legislacyjnego projektu rozporządzenia ws. Świętokrzyskiego Parku Narodowego (04 października 2022)Nowela Prawa górniczego i geologicznego do poprawki. Samorządy są na „nie” (27 września 2022)Gminy wiejskie negatywnie oceniają projekt ustawy o parkach narodowych (09 marca 2022)Negatywna opinia NGO ws. ustawy o parkach narodowych (23 lutego 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony