Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Szykują się zmiany w certyfikacji wyrobów budowlanych

Opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju dotyczący sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. Znamy już pierwsze zgłoszone uwagi.

   Powrót       16 lipca 2020       Budownictwo   

Projekt rozporządzenia pojawił się w Rządowym Centrum Legislacji. - Ministerstwo Rozwoju przeprowadziło analizę rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i 2164) – czytamy w Ocenie Skutków Regulacji (OSR). Wątpliwości interpretacyjne budzi treść załącznika nr 1 – wskazało ministerstwo. W załączniku tym znajdują się grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej deklaracji właściwości użytkowych oraz wymagane dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, i to ich będą dotyczyć zmiany.

Grupy wyrobów budowlanych objętych zmianami wymienione zostały w projekcie (plik pdf).

W projekcie m.in.:

  • Doprecyzowano stosowane pojęcia, co ograniczy wątpliwości producentów dzięki czemu powinno nastąpić usprawnienie procesu certyfikacji.
  • Dokonano zmian krajowych systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, poprzez wprowadzenie mniej restrykcyjnych systemów dla wskazanych wyrobów budowlanych, co zmniejszy koszty ponoszone przez producentów.
  • Usunięto wyroby, których brak nie będzie miał wpływu na spełnianie przez obiekt budowlany podstawowych wymagań, co skutkować będzie brakiem konieczności ponoszenia nakładów finansowych przez producentów usuniętych wyrobów.
  • Umieszczono wyroby do mocowania instalacji w jednej grupie, niezależnie od rodzaju instalacji oraz transportowanego medium, co też powinno ograniczyć wątpliwości producentów i usprawnić proces certyfikacji.

Jak długi okres przejściowy?

- Zmiany w zakresie załącznika nr 1 do rozporządzenia powodują konieczność ustanowienia okresu przejściowego w stosunku do wyrobów objętych nowelizacją, co umożliwi producentom dostosowanie się do zmienionych wymagań – czytamy dalej w OSR. Ministerstwo zaproponowało, aby trwał on do 31 grudnia 2021 r.

W opublikowanych w RCL stanowiskach zgłoszonych w ramach konsultacji publicznych(1) wiele głosów postuluje wydłużenie okresu przejściowego, np. do końca 2023 r. z uwagi na czas potrzebny na certyfikację wyrobów. Jako argument podnoszona jest ochrona małych i średnich firm, które będą potrzebowały zebrać fundusze na przeprowadzenie certyfikacji. Zbyt krótki termin może uniemożliwić części podmiotów wypełnienie przepisów, co z kolei mogłoby wpłynąć na zmniejszenie konkurencji na rynku. Niemniej wśród zgłoszonych uwag pojawił się także pogląd odmienny, że wydłużenie terminu mogłoby stanowić zachętę do niespełnienia przepisów, które były znane już wcześniej.

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.

Czytaj: [Opinia eksperta] Certyfikacja a badanie jakości ścieków oczyszczonych

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Przypisy

1/ Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
https://legislacja.gov.pl/projekt/12335501/katalog/12697801#12697801

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

„Zielona lista” w Czystym Powietrzu. Powstanie baza materiałów i urządzeń (03 sierpnia 2020)Toruń: Trwa program usuwania azbestu na terenie miasta (27 lutego 2020)Jak segregować odpady? Ministerstwo Środowiska podpowiada (13 maja 2019)Czyste Powietrze – wskazówki dla wykonawców (12 października 2018)Propozycja przepisów poprawiających jakość wody pitnej w UE (02 lutego 2018)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony