Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Zmiany unijnych regulacji rynku gazu mają pomóc zmniejszać emisyjność gospodarki

   Powrót       03 marca 2021       Energia   

Do 10 marca br. można zgłosić swoje uwagi i opinie na temat obowiązującego prawodawstwa unijnego dotyczącego rynku gazu oraz konieczności wprowadzenia w nim zmian niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych(1), w którym zaprasza obywateli państw członkowskich, w tym zainteresowane grupy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa, administracje krajowe) do przesyłania wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w przygotowaniu rewizji obowiązujących przepisów dot. rynku gazu (ang. Gas networks – revision of EU rules on market access).

Zwiększenie na rynku udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych

Projekt przewiduje przeprowadzenie przeglądu unijnych przepisów w celu ułatwienia zwiększenia na rynku udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz usunięcia wszelkich niepotrzebnych barier regulacyjnych i osiągnięcia celu znacznego zmniejszenia emisyjności gospodarki UE w roku 2050. Rewizją zostaje objęta dyrektywa 2009/73/WE i rozporządzenie 715/2009(2). Obowiązujące obecnie przepisy dotyczą reguł i zasad funkcjonowania jedynie gazu ziemnego opartego na paliwach kopalnych, nie przewidują natomiast zwiększenia się znaczenia alternatywnych gazów takich jak bio- lub syntetyczny metan, wodoru, ani różnych technologii produkcji tych gazów i ich transportu.

Zdaniem KE rosnący udział odnawialnych źródeł energii wymaga lepszej integracji całego systemu energetycznego, zarówno rynków, jak i infrastruktury. Nowe ramy regulacyjne powinny umożliwić zwiększenie płynności i konkurencji na tych rynkach przy jednoczesnej ochronie konsumentów.

Zgodnie ze wstępną oceną skutków regulacji projektu:

  • Paliwa gazowe odpowiadają obecnie za około 22 proc. całkowitego zużycia energii w UE (w tym około 20 proc. produkcji energii elektrycznej w UE i 39 proc. produkcji ciepła). Zgodnie ze scenariuszami stosowanymi w ocenie skutków planu ukierunkowanego na zmiany klimatu, udział paliw gazowych w całkowitym zużyciu energii w UE w 2050 r. wyniósłby około 20 proc.
  • Biogaz, biometan, odnawialny i dekarbonizowany wodór, a także metan syntetyczny stanowiłyby około 2/3 paliw gazowych w koszyku energetycznym do 2050 r., przy czym pozostała część oznaczałaby gaz kopalny z CCUS (ang. Carbon Capture, Utilization, and Storage).
  • KE pracuje nad polityką, która ułatwia stopniowe wycofywanie się z wykorzystania gazów kopalnych poprzez stopniowe zastępowanie gazu ziemnego i wprowadzanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Reformy powinny umożliwić uczciwą konkurencję między inteligentną elektryfikacją, efektywnością energetyczną oraz gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, takimi jak wodór i biometan, lub technologiami CCUS.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Gas networks - revision of EU rules on market access
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-
2/ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Jak modelować polski system energetyczny (15 kwietnia 2024)Maksimum 5 ton metanu na 1000 ton węgla od 2027 r. PE przyjmuje nowe przepisy (15 kwietnia 2024)PE zatwierdził reformę rynku energii i przyjął pakiet wodorowo-gazowy (12 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony