Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.04.2021 18 kwietnia 2021

Zmiany unijnych regulacji rynku gazu mają pomóc zmniejszać emisyjność gospodarki

   Powrót       03 marca 2021       Energia   

Do 10 marca br. można zgłosić swoje uwagi i opinie na temat obowiązującego prawodawstwa unijnego dotyczącego rynku gazu oraz konieczności wprowadzenia w nim zmian niezbędnych do osiągnięcia celów strategicznych transformacji energetycznej i Europejskiego Zielonego Ładu.

Komisja Europejska uruchomiła proces konsultacji społecznych(1), w którym zaprasza obywateli państw członkowskich, w tym zainteresowane grupy (organizacje pozarządowe, stowarzyszenia branżowe, przedsiębiorstwa, administracje krajowe) do przesyłania wszelkich informacji, które mogłyby pomóc w przygotowaniu rewizji obowiązujących przepisów dot. rynku gazu (ang. Gas networks – revision of EU rules on market access).

Zwiększenie na rynku udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych

Projekt przewiduje przeprowadzenie przeglądu unijnych przepisów w celu ułatwienia zwiększenia na rynku udziału gazów odnawialnych i niskoemisyjnych oraz usunięcia wszelkich niepotrzebnych barier regulacyjnych i osiągnięcia celu znacznego zmniejszenia emisyjności gospodarki UE w roku 2050. Rewizją zostaje objęta dyrektywa 2009/73/WE i rozporządzenie 715/2009(2). Obowiązujące obecnie przepisy dotyczą reguł i zasad funkcjonowania jedynie gazu ziemnego opartego na paliwach kopalnych, nie przewidują natomiast zwiększenia się znaczenia alternatywnych gazów takich jak bio- lub syntetyczny metan, wodoru, ani różnych technologii produkcji tych gazów i ich transportu.

Zdaniem KE rosnący udział odnawialnych źródeł energii wymaga lepszej integracji całego systemu energetycznego, zarówno rynków, jak i infrastruktury. Nowe ramy regulacyjne powinny umożliwić zwiększenie płynności i konkurencji na tych rynkach przy jednoczesnej ochronie konsumentów.

Zgodnie ze wstępną oceną skutków regulacji projektu:

  • Paliwa gazowe odpowiadają obecnie za około 22 proc. całkowitego zużycia energii w UE (w tym około 20 proc. produkcji energii elektrycznej w UE i 39 proc. produkcji ciepła). Zgodnie ze scenariuszami stosowanymi w ocenie skutków planu ukierunkowanego na zmiany klimatu, udział paliw gazowych w całkowitym zużyciu energii w UE w 2050 r. wyniósłby około 20 proc.
  • Biogaz, biometan, odnawialny i dekarbonizowany wodór, a także metan syntetyczny stanowiłyby około 2/3 paliw gazowych w koszyku energetycznym do 2050 r., przy czym pozostała część oznaczałaby gaz kopalny z CCUS (ang. Carbon Capture, Utilization, and Storage).
  • KE pracuje nad polityką, która ułatwia stopniowe wycofywanie się z wykorzystania gazów kopalnych poprzez stopniowe zastępowanie gazu ziemnego i wprowadzanie gazów odnawialnych i niskoemisyjnych. Reformy powinny umożliwić uczciwą konkurencję między inteligentną elektryfikacją, efektywnością energetyczną oraz gazami odnawialnymi i niskoemisyjnymi, takimi jak wodór i biometan, lub technologiami CCUS.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Gas networks - revision of EU rules on market access
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12766-Revision-of-EU-rules-on-Gas-
2/ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 715/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Włoszczowa: Dotacja na instalację wysokosprawnej trigeneracji w Spółdzielni Mleczarskiej (12 kwietnia 2021)Tauron chce, by podstawowym paliwem dla części ciepłowniczej Grupy był gaz (06 kwietnia 2021)Białe certyfikaty PMEF wkrótce tracą ważność (30 marca 2021)Będą nowe wymogi UE ws. zapewnienia cyberbezpieczeństwa. Kto już może się przygotowywać? (29 marca 2021)Usługi redukcji zapotrzebowania na energię znaczącym wygranym aukcji mocy (19 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony