Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Zmiany w POIiŚ

   Powrót       07 lipca 2017       Zrównoważony rozwój   

Realokacja 120 mln euro z gospodarki odpadami na gospodarkę wodno-ściekową, umożliwienie finansowania elementów inwestycji na śródlądowych drogach wodnych na wybranych odcinkach o parametrach III lub IV klasy drogi wodnej, a także rezygnacja ze wsparcia podziemnych magazynów gazu na rzecz silniejszego wsparcia inwestycji w infrastrukturę przesyłu gazu – to najważniejsze zmiany w zakresie rozwiązań szczegółowych odnoszących się do poszczególnych sektorów POIiŚ.

Zmiany w sposobie wyboru projektów

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia projektu zmiany Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2014-2020. Zmiany w POIiŚ wynikają z konieczności dostosowania zapisów programu do zmienianej Umowy Partnerstwa, która jest dokumentem wyznaczającym ramy dla wdrażania funduszy unijnych, a tym samym wpływa na programy operacyjne, w tym POIiŚ. Część zaproponowanych zmian ma również związek z przyjęciem przez rząd 14 lutego 2017 r. „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)” oraz koniecznością dostosowania POIiŚ do potrzeb jej realizacji. Przewidziano także wiele zmian programu zmierzających do efektywnego i sprawniejszego wydatkowania funduszy unijnych. Wprowadzono m.in. korektę sposobu wyboru projektów w celu sprawniejszego zarządzania nimi (uzupełnienie o tryb konkursowy oraz pozakonkursowy).

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Źródło: MR

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Dokumenty stwierdzające brak negatywnego wpływu inwestycji na stan wód. Informacje dla wnioskodawców (17 czerwca 2024)Synergia kluczem do sukcesu polskiego offshore (14 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Polski projekt laureatem Europejskiej Nagrody Natura 2000 (04 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony