Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.11.2022 29 listopada 2022

Samorządy negatywnie o propozycji zmian przepisów ws. zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków

ZMP wskazuje, że nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę nie jest zgodna z przepisami prawa, a ponadto nie zapewni osiągnięcia zamierzonych celów, wynikających z dyrektywy UE.

   Powrót       02 września 2022       Woda   

Związek Miast Polskich (ZMP) negatywnie opiniuje rządowy projekt nowelizacji ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (UC 130), który w ubiegłym miesiącu przekazany został do konsultacji publicznych.

Jak wskazuje projektodawca, prace nad nowelizacją ustawy wynikają z konieczności transpozycji do prawa krajowego zapisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Czas na wdrożenie dyrektywy minie 12 stycznia 2023 r.

Czytaj też: Nowela ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków

ZMP wskazuje, że zakres wprowadzanych zmian jest bardzo szeroki i chaotyczny, co może mieć istotny wpływ na przyszłe funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych. Przedstawiciele samorządów terytorialnych wskazują ponadto na niespójność i problemy interpretacyjne związane z zapisami projektowanej ustawy, dlatego – jak wskazano - cała nowelizacja wymaga dogłębnej korekty prawnej.

- Nie zgadzamy się zwłaszcza z podejściem projektodawców do „karania” gmin za niewdrożenie postanowień dyrektywy, polegającym na przeniesieniu całkowitej odpowiedzialności za takie sytuacje na gminy, podczas gdy odpowiedzialność ta w rzeczywistości dotyczy państwa. Gminy są częścią państwa, ale nie mogą odpowiadać za jakość legislacji, za obiektywne, lokalne czynniki i uwarunkowania geologiczne itp. – czytamy w opinii ZMP.

Podkreślono, że regulacja w obecnym kształcie „jest bardzo szkodliwa dla gmin, ponieważ obciąża je odpowiedzialnością, nie dając żadnych narzędzi do wywiązania się z niej”. - Projekt zakłada np. wprowadzenie zmian w ustawie o pomocy społecznej (art. 4) polegających na poszerzeniu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym o identyfikację osób wrażliwych i zmarginalizowanych grup osób bez dostępu lub o ograniczonym dostępie do wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i ustalanie przyczyny braku lub ograniczenia tego dostępu. Projektowany przepis nie precyzuje jednak, w jaki sposób ma następować identyfikacja tych osób – dodano.

Najważniejsze - pieniądze

ZMP wskazuje, że najważniejszym argumentem przemawiającym za negatywna opinią projektu ustawy jest jej niezgodność z art. 167 ust. 1 i 4 Konstytucji i ukonkretnieniem tych przepisów w art. 50 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. Z przepisów tych – wyjaśnia ZMP - wynika, że projekty ustaw, których skutkiem jest zwiększenie wydatków lub zmniejszenie dochodów w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów, wymaga określenia tych skutków oraz wskazania źródeł ich sfinansowania. - W Ocenie Skutków Regulacji projektu oszacowano, że koszty nakładane na gminy to kwota ok. 1,6 mld zł, sugerując, że samorządom przekazano środki na inwestycje w kanalizację i wodociągi, i że to właśnie one mają służyć realizacji celów wynikających z tej ustawy – dodano. Podkreślono przy tym, że „środki na inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne otrzymały tylko niektóre gminy” oraz „projektowane zmiany spowodują wzrost głównie wydatków bieżących, a dotacji na zadania inwestycyjne nie można przeznaczyć na wydatki bieżące”.

- Obecna wersja projektu jest więc niezgodna z prawem, a ponadto nie zapewni osiągnięcia zamierzonych celów, zawartych w dyrektywie UE – konkluduje ZMP.

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Oczyszczalna ścieków w Białej Podlaskiej dostosowana do wymogów UE (29 listopada 2022)Bezpieczeństwo sanitarne zaczyna się od toalety (28 listopada 2022)Tańszy prąd nie tylko dla wodociągów. Do 30 listopada czas na złożenie oświadczenia (24 listopada 2022)Białystok: Dzięki ośmiu instalacjom PV miasto zaoszczędziło ponad 371 tys. zł (16 listopada 2022)Jakość łódzkiej kranówki pod kontrolą świecących bakterii (15 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony