Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Zostało tylko 7 dni na zgłaszanie uwag do Planu na rzecz Energii i Klimatu

   Powrót       11 lutego 2019       Energia   

Konsultacje publiczne projektu Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu 2021–2030 trwają jeszcze tydzień. Plan ten będzie miał wpływ na wydatkowanie unijnych funduszy na cele energetyczne w następnym budżecie UE, a krajowi politycy będą rozliczani z jego realizacji przez unijne instytucje.

Dużo więcej niż sama energetyka

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021–2030 (w skrócie KPEiK lub NECP – ang. National Energy & Climate Plan) mają obowiązek złożyć do Komisji Europejskiej wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Zgodnie z wymogami jest on bardzo kompleksowy i obejmuje poza energetyką także sektory: transportu, rolnictwa i budownictwa.

Polska planuje przedłożyć KPEiK do końca bieżącego roku. Choć jak podaje Polska Zielona Sieć, dokument ten miał być przekazany Komisji do końca ubiegłego roku. Według informacji PAP do końca stycznia br. swoje KPEiK do KE przekazało 21 państw członkowskich.

Za odstępstwa od planu grożą unijne sankcje

Polska Zielona Sieć w swoim komunikacie pisze, że „w przeciwieństwie do innych krajowych planów i strategii, za realizację KPEiK politycy nie będą odpowiadać sami przed sobą, lecz przed Komisją Europejską, która będzie kontrolować realizację planów wszystkich krajów członkowskich. Za odstępstwa od uzgodnionych planów grozić będą bardzo dotkliwe sankcje. Wreszcie, KPEiK będzie istotnie wpływał na wydatkowanie unijnych funduszy na wszelkie cele energetyczne w ramach negocjowanego właśnie przyszłego budżetu UE.”.

Ministerstwo Energii, które odpowiada za przeprowadzenie konsultacji publicznych projektu KPEiK, udostępniło go na swojej stronie internetowej w połowie stycznia. Plan zakłada m.in., że węgiel pozostanie najważniejszym paliwem w polskiej elektroenergetyce do 2030 r., a zapotrzebowanie na energię w Polsce będzie zdecydowanie wzrastać. Więcej o projekcie tutaj.

Termin składania uwag mija 18 lutego 2019 r.

Resort energii wyjaśnia, że zaprezentowany projekt nie jest ostateczną wersją KPEiK. Ta bowiem zostanie opracowana po uwzględnieniu wniosków wynikających z uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych, aktualizacji krajowych strategii sektorowych będących obecnie w trakcie uzgodnień, jak również konsultacji regionalnych oraz ewentualnych rekomendacji Komisji Europejskiej.

Konsultacje publiczne Planu trwają do 18 lutego br. Jego projekt oraz inne związane z nim dokumenty są udostępnione na stronie ME (link tutaj). Na tej samej stronie znajduje się także formularz zgłaszania uwag.

Dominika Adamska: Sekretarz redakcji, geograf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Energetyka prosumencka i nowe parki narodowe. Co o klimacie i środowisku mówi umowa koalicyjna? (13 listopada 2023)World Energy Outlook 2023: Świat energii pozostaje niestabilny. Kluczem poprawa bezpieczeństwa energetycznego (31 października 2023)Tykająca bomba w ciepłownictwie. Forum Energii z rekomendacjami dla nowego rządu (31 października 2023)Przejścia z paliwem przejściowym. Jak żyć z gazem ziemnym (27 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony