Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.10.2022 04 października 2022

Jak promować zrównoważoną konsumpcję?

   Powrót       27 listopada 2020       Zrównoważony rozwój   

Posłowie Parlamentu Europejskiego wzywają do podjęcia środków dążących do promowania naprawy i ponownego użycia produktów oraz wspierania przedsiębiorstw oferujących towary używane i lokalnych zakładów naprawczych. W środę posłowie przegłosowali(1) rezolucję przedstawiającą konkretne kroki, które należy podjąć dla promowania zrównoważonej konsumpcji na europejskim jednolitym rynku, w tym prawa do naprawy.

- Musimy wyeliminować praktykę przedwczesnego postarzania produktów, umieszczając ją na czarnej liście praktyk handlowych i dostosowując okres obowiązywania prawnej gwarancji produktu do jego przewidywanej żywotności; ustanawiając rzeczywiste prawo do naprawy oraz gwarantując jasne i spójne informacje na temat trwałości i możliwości naprawy produktów z obowiązkowym oznakowaniem… Wreszcie, musimy wykorzystać nowe technologie do szybszego utworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi David Cormand, eurodeputowany odpowiedzialny za tę kwestię.

Czytaj: Pralka czy zmywarka nie zepsują się tak szybko. Są kolejne standardy unijne w kwestii eco-designu

Dlaczego wspieranie zrównoważonej konsumpcji jest ważne?

Ze sprawozdania na temat dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów, sporządzonego przez francuskiego członka Grupy Zielonych / Wolnego Przymierza Europejskiego, Davida Cormanda, wynika, że w 2019 r., dzień długu ekologicznego UE, czyli dzień, w którym ślad ekologiczny kontynentu przewyższał potencjał biologiczny planety, przypadł w dniu 10 maja. To oznacza, że gdyby wszyscy mieszkańcy planety konsumowali tyle, co Europejczycy, do zaspokojenia naszych potrzeb konieczne by były zasoby 2,8 planet Ziemi. Sprawozdanie wykazuje również, że przeszkody takie jak krótka żywotność produktów i brak dostępu do części zamiennych, informacji o gwarancjach i możliwości naprawy skłaniają konsumentów do kupowania nowych towarów zamiast ich naprawiania. Około 59 proc. konsumentów nie wie, że minimalny okres gwarancji prawnej w UE wynosi dwa lata.

Stosunek Europejczyków do ponownego użycia i naprawy produktów w liczbach

Według badania Eurobarometru 77 proc. Europejczyków próbuje naprawiać swoje urządzenia przed zakupem nowych, a badanie behawioralne Komisji z 2018 r. wykazuje, że konsumenci są trzykrotnie bardziej skłonni do zakupu produktu, jeżeli jest on oznaczony jako trwały i łatwiejszy do naprawy. Około 79 proc. obywateli UE twierdzi, że od producentów powinno się wymagać, aby ułatwiali naprawę urządzeń cyfrowych lub wymianę poszczególnych części.

W jaki sposób posłowie chcą osiągnąć zrównoważoną konsumpcję?

Kluczowym tematem sprawozdania jest wprowadzenie rzeczywistego "prawa do naprawy". Towary powinny być proste w naprawie, a usługa naprawy przystępna cenowo. Posłowie chcą lepszego dostępu do informacji na temat napraw, promowania samodzielnych napraw, wspierania lokalnych i niezależnych warsztatów naprawczych oraz gwarancji obejmujących naprawy produktów. Chcą też rozwiązać problem praw własności intelektualnej, które pozostawiają możliwość naprawy produktów wyłącznie projektantom lub dystrybutorom towarów.

Ponadto, posłowie wzywają do wprowadzenia przepisów dotyczących oznakowania produktów z informacjami o ich trwałości i możliwości naprawy. Posłowie chcą również promować gospodarkę opierającą się na ponownym wykorzystaniu produktów. Aby konsumenci zaufali produktom używanym, należy zapewnić przejrzystość i wprowadzić gwarancje dotyczące stanu produktów. Europosłowie z zadowoleniem przyjmują modele biznesowe wiążące się z wypożyczaniem produktów, ale sugerują, że należy je dokładne zbadać, w celu zapewnia ich długoterminowej rentowności.

Posłowie sugerują, że technologie cyfrowe mogą być wykorzystane w celu promowania zrównoważonego rynku poprzez ustanowienie wspólnej bazy danych i paszportu produktu, co pozwoli na lepsze śledzenie towarów i ich części w całym łańcuchu wartości - od wydobycia surowców i ponownego użycia surowca wtórnego, przez utylizację po zakończeniu eksploatacji, produkcję, transport i użytkowanie.

Posłowie zwracają również uwagę na możliwość wystąpienia efektu odbicia, który pojawia się, gdy wzrost efektywności danych produktów lub usługi powoduje, że stają się one tańsze, tym samym prowadząc do wzrostu produkcji i konsumpcji.

W sprawozdaniu, posłowie wzywają instytucje publiczne, które odpowiadają za 16 proc. europejskiego PKB, do dawania dobrego przykładu poprzez priorytetowe traktowanie małych, lokalnych i zrównoważonych przedsiębiorstw w przetargach publicznych.

Posłowie chcą również bardziej odpowiedzialnych reklam, w tym przepisów dotyczących pozyskiwania danych osobowych do spersonalizowanych reklam oraz w zakresie pseudoekologicznego marketingu, stwarzającego błędne wrażenie, że dany produkt jest bardziej przyjazny dla środowiska niż w rzeczywistości.

Czytaj: Zielone pranie mózgu: nie daj się zwieść

Źródło: PE

Przypisy

1/ Parlament przyjął rezolucję w sprawie dążenia do bardziej zrównoważonego jednolitego rynku dla przedsiębiorstw i konsumentów 395 głosami za, przy 94 głosach przeciw i 207 wstrzymujących się.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Owoce morza pod lupą naukowców. Analizie poddano ślad węglowy (20 września 2022)Energetyka wiatrowa - nowy etap w górniczej karierze (28 czerwca 2022)Naukowcy proponują limity produkcji plastiku (02 maja 2022)Rusza reforma w kwestii GOZ. Co obejmie nowy pakiet KE? (31 marca 2022)Rynek fotowoltaiki zdominowany przez chińskich producentów. Europa nie powiedziała ostatniego słowa (17 marca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony