Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
14.06.2021 14 czerwca 2021

Zrównoważone finansowanie w UE: m.in. firmy ubezpieczeniowe będą ujawniać więcej informacji

   Powrót       08 marca 2019       Zrównoważony rozwój   

Po wstępnym porozumieniu z zeszłego tygodnia co do nowej kategorii wskaźników (wskaźników referencyjnych niskoemisyjności) UE uzupełnia je przepisami mającymi zapewnić inwestorom większą wiedzę o wpływie ich działalności biznesowej na środowisko.

Prezydencja rumuńska porozumiała się wczoraj wstępnie z Parlamentem Europejskim co do propozycji wprowadzenia obowiązków przejrzystościowych. Mają one skłonić firmy finansowe do ujawniania, jak uwzględniają one w swoich decyzjach inwestycyjnych czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze.

- Przekierowanie kapitału ku bardziej ekologicznym, czystszym i bardziej zrównoważonym projektom wymaga od wszystkich uczestników rynku większej świadomości tego, jakie są długofalowe skutki ich decyzji inwestycyjnych – mówił Eugen Teodorovici, rumuński minister finansów

Inwestorzy instytucjonalni (tacy jak podmioty zarządzające aktywami czy firmy ubezpieczeniowe) otrzymują od swoich klientów i beneficjentów upoważnienie do podejmowania decyzji inwestycyjnych w ich imieniu. Firmy takie muszą przestrzegać rygorystycznych wymogów prawnych, które mają zapewnić działanie w najlepiej pojętym interesie klientów. Żadne przepisy jednak nie określają ich obowiązków i wymogów informacyjnych w kwestii środowiskowych i społecznych skutków ich decyzji inwestycyjnych.

Próba ograniczenia "pseudoekologicznego marketingu"

W uzgodnionym dziś tekście określa się zharmonizowane unijne podejście do tego, jak inwestorzy instytucjonalni mają uwzględniać w swoich procedurach zagrożenia i możliwości związane ze zrównoważonym rozwojem.

Podejście to nakazuje im ujawniać:

  • jakie stosują procedury, by uwzględniać zagrożenia środowiskowe i społeczne w działaniach inwestycyjnych i doradczych
  • w jakim zakresie te zagrożenia mogą wpłynąć na rentowność inwestycji
  • w przypadku inwestorów instytucjonalnych deklarujących proekologiczną strategię inwestycyjną – jak realizują tę strategię oraz jak ich produkty i portfele wpływają na zrównoważony rozwój lub klimat.

Proponowane rozporządzenie powinno w praktyce ograniczyć ewentualny „pseudoekologiczny marketing”, tzn. zmniejszyć ryzyko, że produkty i usługi sprzedawane jako zrównoważone lub proklimatyczne nie odpowiadają w rzeczywistości deklarowanym celom.

Co dalej?

Uzgodniony tekst zostanie przedstawiony ambasadorom państw UE do zatwierdzenia. Następnie przejdzie weryfikację prawno-językową. Parlament i Rada zostaną poproszone o przyjęcie proponowanego rozporządzenia w pierwszym czytaniu.

Źródło: www.consilium.europa.eu

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Czy region bełchatowski załapie się na środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji? (10 czerwca 2021)Rada UE przyjęła wart 17,5 mld euro Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (07 czerwca 2021)Raport: świat potrzebuje 8,1 bln dol inwestycji w przyrodę (31 maja 2021)Planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną: finansowanie, obliczenie mocy, montaż (31 maja 2021)Wniosek prenotyfikacyjny ws. górnictwa złożony w KE (28 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony