Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.05.2024 24 maja 2024

O zrównoważonym zarządzaniu wodami opadowymi na konferencji w Gdańsku

   Powrót       28 grudnia 2018       Woda   

32 prelegentów z Polski i 8 prelegentów zagranicznych z Danii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Tajlandii i Portugalii, 29 partnerów i patronów wydarzenia, 310 uczestników, w tym 217 przedstawicieli biznesu z Polski i zagranicy, 54 przedstawicieli administracji publicznej oraz 30 ekspertów w dziedzinie nauki. Same statystyki konferencji STORMWATER POLAND zachęcają do udziału w kolejnych wydarzeniach tego cyklu. Podstawowym jednak walorem tego międzynarodowego spotkania jest szerokie i praktyczne spojrzenie na tematykę wód opadowych i roztopowych. Nadchodząca III edycja konferencji tym razem koncentruje uwagę na procesie zarządzania wodami opadowymi, współpracy ze środowiskiem architektów i urbanistów, mechanizmach finansowych i dostępności nowoczesnych narzędzi IT w branży.

Zbliża się kolejna, trzecia już edycja konferencji STORMWATER POLAND. Przewodnia myśl konferencji, odbywającej się w dniach 11-13 marca 2019 roku w Gdańsku, zawiera się w haśle: „Zrównoważone zarządzanie wodami opadowymi”.

Obserwując postępującą w Polsce rozbudowę i modernizację systemów odwodnienia, jesteśmy głęboko przekonani, że najważniejszym wyzwaniem staje się zarządzanie systemami wód opadowych – wyjaśnia profesor Paweł Licznar, przewodniczący Komitetu Naukowego STORMWATER POLAND. – Mówiąc zarządzanie, nie zawężamy się do aspektów technicznych. Doceniamy niepodważalne znaczenie kwalifikacji kadry menadżerskiej, coraz częstsze stosowanie nowoczesnych narzędzi cyfrowych, implementację wypracowanych standardów oraz zagwarantowanie trwałych źródeł finasowania. Widzimy konieczność wdrożenia mechanizmów premiujących retencję. Zarządzanie postrzegamy przy tym nierozłącznie z przymiotem zrównoważenia – dodaje profesor Licznar. Źródłem takiego podejścia jest przekonanie organizatora konferencji - spółki RETENCJAPL, że zarządzanie może być skuteczne wyłącznie wówczas, gdy jest zgodne z naturą. – Możemy mówić o zrównoważonym zarządzaniu dopiero wówczas, gdy wykorzystuje ono potencjał zielono-niebieskich rozwiązań infrastrukturalnych oraz gdy jego strategiczne priorytety wpisują się w wizję i plany urbanistów, kreujących oblicze naszych miast – wyjaśnia profesor Licznar.

Program konferencji STORMWATER POLAND 2019 opiera się na 5 tematycznych fundamentach. Są to 1) Standardy utrzymania i wyposażenia systemów odwodnienia; 2) Wody opadowe w zagospodarowaniu przestrzeni miejskiej; 3) Wody deszczowe jako wyzwanie menadżerskie; 4) Mechanizmy finasowania zarządzania wodami opadowymi oraz 5) Going digital – proces wdrożenia cyfrowego zarządzania deszczówką. Wszystkie bloki tematyczne nawiązują do procesu zarządzania i korelują ze sobą, obejmującą zarówno elementy techniczne, jak i kompetencyjną, miękką część kierowania firmą branżową.

Podobnie jak w poprzednich latach konferencja potrwa dwa dni. Organizator wprowadza jednak nowość w postaci dodatkowego, trzeciego dnia wydarzenia, przeznaczonego na część warsztatową.

Pragniemy, aby kolejna edycja konferencji była jeszcze lepiej dostosowana do oczekiwań uczestników. Postanowiliśmy więc rozdzielić obrady plenarne od zajęć praktycznych, tym samym zapewniając wszystkim możliwość skorzystania zarówno z inspirujących warsztatów, jak również wysłuchać wszystkich wykładów prezentowanych podczas wydarzenia – mówi Tomasz Grochowski, prezes zarządu RETENCJAPL. – Podjęliśmy również decyzję o rozszerzeniu zakresu merytorycznego warsztatów oraz wydłużeniu ich czasu trwania. To zapewni uczestnikom optymalne warunki do przyswajania wiedzy i umiejętności praktycznych – dodaje Grochowski.

Zasadnicze część obrad konferencji STORMWATER POLAND 2019 zaplanowana została w dniach 11 - 12 marca 2019 (poniedziałek-wtorek), część warsztatowa natomiast poprowadzona zostanie kolejnego dnia, tj. 13 marca 2019 (środa). Szczegółowe informacje o programie, prelegentach oraz miejscu wydarzenia dostępne są na stronie www.stormwater.retencja.pl

Film z zaproszeniem na konferencję można zobaczyć tutaj.

Kontakt:

Biuro Konferencji STORMWATER POLAND 2019

Event Manager: Katarzyna Małuj, konferencje@retencja.pl, tel. +48 605 721 555

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony