Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce

W kwestii implementacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju polski biznes jest na początku drogi – wybrzmiewa jeden z głównych wniosków badania IBRiS i EY. Globalne ocieplenie uznało za największe wyzwanie środowiskowe 31% badanych.

   Powrót       21 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   

Badanie „Czy polski biznes jest zrównoważony?(1)”, wykonane prze IBRiS na zlecenie EY pokazuje poziom świadomości i zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju i ESG wśród przedsiębiorców polskich firm.

Autorzy pracy zaznaczyli, że „zrównoważony rozwój jest postrzegany jako nowa cyfryzacja przyszłych dekad, powiązane są z nim olbrzymie inwestycje i wzbudza zainteresowanie zarządów większości spółek globalnych”. Jak na tym tle wygląda biznes w Polsce?

Zielony biznes nad Wisłą? Wyniki badania wskazują jasno

W badaniu podkreślono, że zrównoważony rozwój może być wielorako definiowany, m.in. jako:

  • społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) – tj. działalność korporacyjna, która sprawia, że dana firma prowadzi interesy w sposób odpowiedzialny względem samej siebie, interesariuszy i opinii publicznej;
  • wartość długoterminowa (ang. long term value) – gdzie nacisk kładzie się na wzrost wartości biznesu w perspektywie długoterminowej;
  • ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ang. environmental, social and corporate governance – ESG), gdzie istotnymi czynnikami jest m.in. troska o klimat, zasoby naturalne, prawa człowieka, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, strukturę zarządzania czy politykę firmy.

IBRiS przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie dużych przedsiębiorstw w Polsce, które działają co najmniej na rynku ogólnopolskim i zatrudniają minimum dwustu pracowników. Respondentami było dwustu decydentów w sferze działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

90% ankietowanych wskazało, że w strategii ich firmy uwzględniona jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, lecz założenia te przekładają się na codzienną praktykę w 67% przedsiębiorstw. Ponadto 48% badanych poinformowało, że w ramach strategii na kolejne 2-3 lata założenia strategii zrównoważonego rozwoju przekładają się na konkretne strategie funkcjonalne.

Cele dotyczące społecznej odpowiedzialności zawarto w 66% zapisach strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju danego przedsiębiorstwa (w perspektywie kolejnych 2-3 lat), cele związane z przeciwdziałaniem zmianom środowiskowym – w 64% strategii, z finansami – w 60% strategii i dotyczące ładu korporacyjnego – w 48% przypadków.

Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, co motywuje polskie firmy do angażowania się w rozwijanie modelu zrównoważonego rozwoju. W 71% powodem przekształcania polityki firmy są oczekiwania ze strony klientów i konsumentów, w 59% – oczekiwania partnerów handlowych, w 36% – oczekiwania inwestorów, a w 22% – instytucji finansowych.

Polskie firmy nie traktują globalnego ocieplenia jako priorytetowego wyzwania środowiskowego

Wśród przedsiębiorców w Polsce działania na rzecz ograniczania śladu węglowego wdrażane są w 60% firm, odpady segreguje 91% z nich, 83% firm korzysta z rozwiązań energooszczędnych, a 80% stara się ograniczać ilość odpadów. Autorzy skomentowali dane w krytyczny sposób, wskazując:

Może być to spowodowane brakiem zrozumienia, jaki realne konsekwencje dla biznesu generują ryzyka fizyczne i transformacyjne związane z klimatem.

Ocenę badaczy zdają się potwierdzać dalsze odpowiedzi ankietowanych – 31% z nich uznało globalne ocieplenie i zmiany klimatu za największe wyzwanie środowiskowe współczesnych czasów. Co ciekawe, najwyżej w rankingu wyzwań tego rodzaju uplasowało się zanieczyszczenie plastikiem (wskazało je 49% respondentów), jakość powietrza (46% odpowiedzi) i zanieczyszczenie odpadami (40% głosów). Zaledwie 8% badanych za jedno z największych wyzwań środowiskowych uznało skutki działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Choć globalne ocieplenie stanowi największe wyzwanie w skali światowej, to polskie firmy identyfikują inne wyzwania jako priorytetowe, co pokazuje, że polski biznes jest na początku drogi – podsumowano.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść badania dostępna do pobrania pod linkiem:
https://www.ey.com/pl_pl/climate-change-sustainability-services/badanie-ey-czy-polski-biznes-jest-zrownowazony

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogospodarka to konieczny kierunek dla przedsiębiorstwa rolno-spożywczego (08 kwietnia 2024)Podsumowanie Polskiego Kongresu Klimatycznego 2024 (27 marca 2024)Zielona Koalicja dla Zdrowia – jakie cele i strategia działania? (26 marca 2024)Średnia efektywności odmetanowania w kopalniach to 39%. Dane o emisjach metanu od Fundacji Instrat (21 marca 2024)Bliżej do przepisów o należytej staranności. Zatwierdzono dyrektywę CSDD (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony