Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.02.2024 22 lutego 2024

Założenia zrównoważonego rozwoju przekładają się na działania funkcjonalne w 48% firm w Polsce

W kwestii implementacji założeń strategii zrównoważonego rozwoju polski biznes jest na początku drogi – wybrzmiewa jeden z głównych wniosków badania IBRiS i EY. Globalne ocieplenie uznało za największe wyzwanie środowiskowe 31% badanych.

   Powrót       21 czerwca 2022       Zrównoważony rozwój   

Badanie „Czy polski biznes jest zrównoważony?(1)”, wykonane prze IBRiS na zlecenie EY pokazuje poziom świadomości i zainteresowanie tematyką zrównoważonego rozwoju i ESG wśród przedsiębiorców polskich firm.

Autorzy pracy zaznaczyli, że „zrównoważony rozwój jest postrzegany jako nowa cyfryzacja przyszłych dekad, powiązane są z nim olbrzymie inwestycje i wzbudza zainteresowanie zarządów większości spółek globalnych”. Jak na tym tle wygląda biznes w Polsce?

Zielony biznes nad Wisłą? Wyniki badania wskazują jasno

W badaniu podkreślono, że zrównoważony rozwój może być wielorako definiowany, m.in. jako:

  • społeczna odpowiedzialność biznesu (ang. corporate social responsibility – CSR) – tj. działalność korporacyjna, która sprawia, że dana firma prowadzi interesy w sposób odpowiedzialny względem samej siebie, interesariuszy i opinii publicznej;
  • wartość długoterminowa (ang. long term value) – gdzie nacisk kładzie się na wzrost wartości biznesu w perspektywie długoterminowej;
  • ład środowiskowy, społeczny i korporacyjny (ang. environmental, social and corporate governance – ESG), gdzie istotnymi czynnikami jest m.in. troska o klimat, zasoby naturalne, prawa człowieka, odpowiedzialność w łańcuchu dostaw, strukturę zarządzania czy politykę firmy.

IBRiS przeprowadził badanie na reprezentatywnej grupie dużych przedsiębiorstw w Polsce, które działają co najmniej na rynku ogólnopolskim i zatrudniają minimum dwustu pracowników. Respondentami było dwustu decydentów w sferze działań z zakresu zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach.

90% ankietowanych wskazało, że w strategii ich firmy uwzględniona jest koncepcja zrównoważonego rozwoju, lecz założenia te przekładają się na codzienną praktykę w 67% przedsiębiorstw. Ponadto 48% badanych poinformowało, że w ramach strategii na kolejne 2-3 lata założenia strategii zrównoważonego rozwoju przekładają się na konkretne strategie funkcjonalne.

Cele dotyczące społecznej odpowiedzialności zawarto w 66% zapisach strategii w obszarze zrównoważonego rozwoju danego przedsiębiorstwa (w perspektywie kolejnych 2-3 lat), cele związane z przeciwdziałaniem zmianom środowiskowym – w 64% strategii, z finansami – w 60% strategii i dotyczące ładu korporacyjnego – w 48% przypadków.

Poszukiwano również odpowiedzi na pytanie, co motywuje polskie firmy do angażowania się w rozwijanie modelu zrównoważonego rozwoju. W 71% powodem przekształcania polityki firmy są oczekiwania ze strony klientów i konsumentów, w 59% – oczekiwania partnerów handlowych, w 36% – oczekiwania inwestorów, a w 22% – instytucji finansowych.

Polskie firmy nie traktują globalnego ocieplenia jako priorytetowego wyzwania środowiskowego

Wśród przedsiębiorców w Polsce działania na rzecz ograniczania śladu węglowego wdrażane są w 60% firm, odpady segreguje 91% z nich, 83% firm korzysta z rozwiązań energooszczędnych, a 80% stara się ograniczać ilość odpadów. Autorzy skomentowali dane w krytyczny sposób, wskazując:

Może być to spowodowane brakiem zrozumienia, jaki realne konsekwencje dla biznesu generują ryzyka fizyczne i transformacyjne związane z klimatem.

Ocenę badaczy zdają się potwierdzać dalsze odpowiedzi ankietowanych – 31% z nich uznało globalne ocieplenie i zmiany klimatu za największe wyzwanie środowiskowe współczesnych czasów. Co ciekawe, najwyżej w rankingu wyzwań tego rodzaju uplasowało się zanieczyszczenie plastikiem (wskazało je 49% respondentów), jakość powietrza (46% odpowiedzi) i zanieczyszczenie odpadami (40% głosów). Zaledwie 8% badanych za jedno z największych wyzwań środowiskowych uznało skutki działalności gospodarczej przedsiębiorstw.

Choć globalne ocieplenie stanowi największe wyzwanie w skali światowej, to polskie firmy identyfikują inne wyzwania jako priorytetowe, co pokazuje, że polski biznes jest na początku drogi – podsumowano.

Magdalena Więckowska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Treść badania dostępna do pobrania pod linkiem:
https://www.ey.com/pl_pl/climate-change-sustainability-services/badanie-ey-czy-polski-biznes-jest-zrownowazony

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

10 pytań o świadectwa charakterystyki energetycznej budynków (15 lutego 2024)Efektywność energetyczna w małych i średnich firmach. Są środki, ale i bariery (14 lutego 2024)Ratingi ESG będą bardziej przejrzyste. Brukselskie porozumienie ws. nowej regulacji (06 lutego 2024)W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Konsultacje publiczne projektów standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Zaproszenie (06 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony