Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

Zużyte podkłady kolejowe to problem środowiskowy i świadomościowy

Czytelnicy alarmują redakcję o procederze zwożenia na prywatne posesje zużytych podkładów kolejowych z rakotwórczymi substancjami. W jakim celu? Opałowym i budowlanym. To nie żart. PKP wdraża procedury, ale nadal brak świadomości społecznej.

   Powrót       28 lutego 2020       Odpady   

Żeby nie być gołosłownym, ostatnio mieszkaniec miejscowości Wieliczki k. Olecka (woj. warmińsko - mazurskie) poinformował nas, że od kilku miesięcy w gminie Wieliczki trwają prace mające na celu wymianę starych drewnianych podkładów kolejowych na nowe. Stare podkłady składowane są przy dawnej stacji kolejowej, a osoby prywatne za pomocą różnych środków transportu zabierają je na swoje posesje. W celu głównie opałowym.

Czytaj: Toksyczne podkłady kolejowe sprzedawane w internecie

Tymczasem zużyte podkłady kolejowe, nasączone olejem kreozotowym (substancją silnie rakotwórczą), kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne.

Stanowisko PKP

Zwróciliśmy się z pytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w jaki sposób przeciwdziałają procederowi kradzieży zużytych drewnianych podkładów kolejowych i jakie procedury obowiązują w kwestii postępowania ze zużytymi podkładami. W przesłanym naszej redakcji stanowisku czytamy, że zasady postępowania ze zużytymi podkładami wynikają z obowiązującej ustawy o odpadach. Podkłady są wykorzystywane tylko jako element toru, a kiedy stają się odpadem, Polskie Linie Kolejowe przekazują je wyłącznie do uprawnionych podmiotów, posiadających specjalne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zaś Spółka zdecydowanie popiera wszystkie działania ograniczające i zwalczające wtórny obrót zużytymi podkładami.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Zgodnie z regulacjami prawnymi, odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach usług spoczywa na wykonawcy robót. Artykuł 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2018, poz. 21) stanowi, że wykonawcy prac na torach są wytwórcami odpadów i odpowiadają za dalsze postępowanie z podkładami i ich zagospodarowanie.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymagają i określają w dokumentach przetargowych, aby zamawiane usługi były wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zobowiązują wykonawców do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Działalność wykonawców w tym zakresie podlega nadzorowi przez specjalistyczne firmy sprawujące w imieniu inwestora nadzór nad inwestycją oraz monitorowaniu przez Spółkę – napisano w stanowisku.

- Wzmocniony został monitoring inwestycji pod kątem gospodarowania podkładami kolejowymi, a na spotkaniach omówiono zagadnienie z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Przeprowadzone były szkolenia dla pracowników na temat postępowania ze zużytymi podkładami kolejowymi oraz niedopuszczalnych sposobów zagospodarowania odpadów drewnianych podkładów kolejowych – wyjaśnia Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Blokada ofert sprzedaży

Spółka na bieżąco przeprowadza doraźne kontrole w celu zbadania prawidłowości postępowania z odpadami wytwarzanymi przez jednostki spółki. Wystąpiono do portali internetowych Allegro i OLX o zablokowanie możliwości umieszczania ofert sprzedaży drewnianych podkładów kolejowych.

PLK pozostają także w kontakcie z firmami opracowującymi lub wdrażającymi nowe technologie w celu zgromadzenia informacji na temat nowych możliwości zagospodarowania drewnianych podkładów kolejowych.

Obywatelu, włącz rozsądek!

Wszelkie działania służb są cenne, jednak bez powszechnej świadomości zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym użytkowaniem tego odpadu niebezpiecznego, będą miały miejsce przypadki takie, jak opisany wyżej. Apelujemy więc o społeczny rozsądek.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Opublikowano projekt nowelizacji systemu SENT (26 września 2023)Policja rozbiła "mafię śmieciową" na Śląsku (13 września 2023)Droga do usunięcia nielegalnych odpadów. Doświadczenia gminy Żory (24 sierpnia 2023)43 mln zł na likwidację składowiska odpadów niebezpiecznych w Przylepie (22 sierpnia 2023)Gmina Brojce: Dotacja na likwidację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (08 sierpnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony