Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.10.2022 05 października 2022

Zużyte podkłady kolejowe to problem środowiskowy i świadomościowy

Czytelnicy alarmują redakcję o procederze zwożenia na prywatne posesje zużytych podkładów kolejowych z rakotwórczymi substancjami. W jakim celu? Opałowym i budowlanym. To nie żart. PKP wdraża procedury, ale nadal brak świadomości społecznej.

   Powrót       28 lutego 2020       Odpady   

Żeby nie być gołosłownym, ostatnio mieszkaniec miejscowości Wieliczki k. Olecka (woj. warmińsko - mazurskie) poinformował nas, że od kilku miesięcy w gminie Wieliczki trwają prace mające na celu wymianę starych drewnianych podkładów kolejowych na nowe. Stare podkłady składowane są przy dawnej stacji kolejowej, a osoby prywatne za pomocą różnych środków transportu zabierają je na swoje posesje. W celu głównie opałowym.

Czytaj: Toksyczne podkłady kolejowe sprzedawane w internecie

Tymczasem zużyte podkłady kolejowe, nasączone olejem kreozotowym (substancją silnie rakotwórczą), kwalifikowane są jako odpady niebezpieczne.

Stanowisko PKP

Zwróciliśmy się z pytaniem do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w jaki sposób przeciwdziałają procederowi kradzieży zużytych drewnianych podkładów kolejowych i jakie procedury obowiązują w kwestii postępowania ze zużytymi podkładami. W przesłanym naszej redakcji stanowisku czytamy, że zasady postępowania ze zużytymi podkładami wynikają z obowiązującej ustawy o odpadach. Podkłady są wykorzystywane tylko jako element toru, a kiedy stają się odpadem, Polskie Linie Kolejowe przekazują je wyłącznie do uprawnionych podmiotów, posiadających specjalne zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Zaś Spółka zdecydowanie popiera wszystkie działania ograniczające i zwalczające wtórny obrót zużytymi podkładami.

Kto ponosi odpowiedzialność?

Zgodnie z regulacjami prawnymi, odpowiedzialność za zagospodarowanie odpadów wytworzonych w ramach usług spoczywa na wykonawcy robót. Artykuł 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz.U. 2018, poz. 21) stanowi, że wykonawcy prac na torach są wytwórcami odpadów i odpowiadają za dalsze postępowanie z podkładami i ich zagospodarowanie.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wymagają i określają w dokumentach przetargowych, aby zamawiane usługi były wykonane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i zobowiązują wykonawców do prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach. Działalność wykonawców w tym zakresie podlega nadzorowi przez specjalistyczne firmy sprawujące w imieniu inwestora nadzór nad inwestycją oraz monitorowaniu przez Spółkę – napisano w stanowisku.

- Wzmocniony został monitoring inwestycji pod kątem gospodarowania podkładami kolejowymi, a na spotkaniach omówiono zagadnienie z wykonawcami i podwykonawcami robót budowlanych. Przeprowadzone były szkolenia dla pracowników na temat postępowania ze zużytymi podkładami kolejowymi oraz niedopuszczalnych sposobów zagospodarowania odpadów drewnianych podkładów kolejowych – wyjaśnia Ewa Makosz, dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKP Polskich Liniach Kolejowych S.A.

Blokada ofert sprzedaży

Spółka na bieżąco przeprowadza doraźne kontrole w celu zbadania prawidłowości postępowania z odpadami wytwarzanymi przez jednostki spółki. Wystąpiono do portali internetowych Allegro i OLX o zablokowanie możliwości umieszczania ofert sprzedaży drewnianych podkładów kolejowych.

PLK pozostają także w kontakcie z firmami opracowującymi lub wdrażającymi nowe technologie w celu zgromadzenia informacji na temat nowych możliwości zagospodarowania drewnianych podkładów kolejowych.

Obywatelu, włącz rozsądek!

Wszelkie działania służb są cenne, jednak bez powszechnej świadomości zagrożeń związanych z nieodpowiedzialnym użytkowaniem tego odpadu niebezpiecznego, będą miały miejsce przypadki takie, jak opisany wyżej. Apelujemy więc o społeczny rozsądek.

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Areszt dla trojga podejrzanych o obrót toksycznymi odpadami (04 października 2022)4 mln zł na usunięcie szkodliwych odpadów dla gminy Rybno (26 sierpnia 2022)W woj. lubelskim zutylizowano ponad 247 tys. ton azbestu; do usunięcia ponad milion ton (26 sierpnia 2022)Likwidacja niebezpiecznych odpadów w Gminie Rybno (25 lipca 2022)Składowisko odpadów niebezpiecznych w Mysłowicach uprzątnięte kosztem ok. 100 mln zł (12 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony