Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

23. edycja Konkursu Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2024

15 marca 2024

Z przyjemnością informujemy, że Rada Polskiej Izby Ekologii ogłosiła 23. edycję Konkursu „EKOLAURY PIE 2024”.

Od 2002 r. Polska Izba Ekologii z sukcesem organizuje Konkurs EKOLAURY, promując najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania i prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

Wnioski przyjmowane są w poniższych kategoriach:

• Gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka wodami opadowymi i roztopowymi,
• Gospodarka odpadami, gospodarka o obiegu zamkniętym, w tym zrównoważona gospodarka zasobami mineralnymi,
• Ochrona powietrza atmosferycznego,
• Adaptacja do zmian klimatu,
• Edukacja ekologiczna,
• Ochrona powierzchni ziemi, rewitalizacja terenów zdegradowanych,
• Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych,
• Odnawialne źródła energii,
• Gmina, powiat, związek komunalny przyjazne środowisku,
• Całokształt działalności na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej,
• Zrównoważony transport,
• Technologie i produkty dla zrównoważonego rozwoju.

Celem Konkursu jest wyróżnianie podmiotów zaangażowanych w:

• promowanie działań w obszarze edukacji ekologicznej;
• popularyzację inwestycji i działań na rzecz ochrony środowiska, klimatu i gospodarki wodnej;
• promowanie nowatorskich rozwiązań mających istotny wpływ na poprawę stanu środowiska i klimatu oraz na oszczędność zasobów naturalnych.

Terminarz 23. edycji Konkursu „Ekolaury PIE 2024”:

• 15 marca 2024 r. – ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu;
• do 30 czerwca 2024 r. – nadsyłanie wniosków konkursowych na adres zarządu PIE;
• do 15 sierpnia 2024 r.– ocena formalna wniosków konkursowych;
• do 29 września 2024 r. – ocena merytoryczna i wyłonienie Laureatów Konkursu;
• listopad 2024 r.– ogłoszenie wyników podczas uroczystej Gali wręczenia nagród Laureatom.

Tegoroczna edycja Konkursu została objęta ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????? przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury, Wojewodę Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Przewodniczącego Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Prezydenta Miasta Katowice, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii.

Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują branżowe czasopisma i portale związane z szeroko pojętą ochroną środowiska.

Wszystkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie:
https://www.pie.pl/eko-dzialania/ekolaury/

Kontakt:
POLSKA IZBA EKOLOGII
e-mail: ekolaury@pie.pl
Tel: 501 052 979; 32 253 51 55

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 15 marca 2024 do 30 czerwca 2024
Cena: Zgłaszający lub uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za udział w konkursie za każdy złożony wniosek: • gminy wiejskie, gminy miejsko-wiejskie oraz ich związki – 1.000,00 zł + 23%VAT; • gminy miejskie oraz ich związki – 3.000,00 zł + 23%VAT; • p

Katowice
Polska

Kontakt

ekolaury@pie.pl
Telefon: 501 052 979; (32) 253 51 55
Więcej informacji
▲  Do góry strony