Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Corporate Power Purchase Agreement (PPA)

29 sierpnia 2019

Ze względu na szerokie zainteresowanie potencjałem umów PPA, zapraszamy Państwa do udziału w seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (PPA)", które odbędzie się 29 sierpnia 2019 roku w Katowicach. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń ekspertów z Polski i zagranicy dążąca do zdefiniowania barier oraz możliwości implementacji umów PPA na rynku Polskim.

Umowa Power Purchase Agreement to nic innego jak długoterminowy kontrakt na zakup energii elektrycznej bezpośrednio od producenta energii ze źródeł odnawialnych. Jest to korzystne nie tylko ze względów środowiskowych (niska emisyjność), ale również biznesowo, bowiem to możliwość długoterminowego zapewnienia dostaw energii elektrycznej po stałej cenie.

Możliwe są różne modele umów typu PPA:
on-site - instalacja OZE producenta położona jest bezpośrednio przy instalacji odbiorcy, np. instalacja fotowoltaiczna na dachu fabryki)
near site direct wire - instalacja OZE położona jest w niedalekim sąsiedztwie odbiorcy, a prąd jest przesyłany dedykowaną linią dystrybucyjną
off site - wytwarzana energia elektryczna z instalacji OZE, przesyłana jest do odbiorcy za pośrednictwem linii przesyłowej/dystrybucyjnej operatora sieciowego. Umowy off-site PPA, mogą występować w różnych wariantach np. multi-seller (kilku producentów OZE sprzedaje energię jednemu odbiorcy na podstawie jednego kontraktu) oraz multi-buyer (jeden producent energii sprzedaje energię na podstawie jednego kontraktu zawartego z kilkoma odbiorcami).

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:
Otoczenie regulacyjne umów PPA
Zakres i konstrukcja umowy PPA
Potencjalni beneficjenci
Szanse, bariery i ryzyka implementacji PPA w Polsce
PPA jako alternatywa dla aukcji OZE
Doświadczenia europejskie
Bilansowanie energii w ramach umowy PPA
PPA szansą na rozwój inwestycyjny wytwórców energii z OZE
PPA jako poświadczenie zdolności kredytowej wytwórcy energii z OZE

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 29 sierpnia 2019

Katowice
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony