Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
06.12.2023 06 grudnia 2023

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu

23 października 2023

I Forum Polskiej Organizacji Biometanu w ramach Europejskiego Tygodnia Biometanu, jest organizowane w czasie definiowania krajowej polityki wsparcia odnawialnych źródeł energii na kolejną kadencję Sejmu RP. Po pierwszym etapie tworzenia regulacji prawnych dla naszej branży, przyjdzie czas na kolejny, II etap, może nawet ważniejszy. W ramach I Forum Polskiej Organizacji Biometanu, chcielibyśmy skupić uwagę uczestników na wątkach, które w naszej opinii powinny odegrać priorytetową rolę na agendzie rządowych działań na sejmową kadencję 2023-2027 celem zdefiniowania głównych potrzeb sektora biometanu.

Forum skierowane jest do:
przedstawicieli branży biometanowej,
dostawców technologii biogazowych i biometanowych,
przedstawicieli administracji rządowej,
reprezentantów spółek komunalnych i samorządów,
organizacji i środowiska ekologicznego,
branży energetycznej i paliwowej,
kadry naukowej i środowiska akademickiego,
przedstawicieli biznesu, rolnictwa, transportu i przemysłu.

Zakres tematyczny:

PRAWO DLA BIOMETANU W OKRESIE POWYBORCZYM

omówienie kluczowych nowelizacji ustaw
postulaty Polskiej Organizacji Biometanu dla wyłonionego rządu RP,
kształtowanie krajowego rynku -biometan paliwem transformacji energetycznej w Polsce.

KIERUNKI ROZWOJU BIZNESU BIOMETANOWEGO

bioLNG, bioCNG i bioLPG,
wyzwania dla branży transportowej i ciepłowniczej,
biowodór i zielony wodór na mapie gazów zdekarbonizowanych,
od planu do produkcji na pełną skalę – jak zaplanować i zrealizować udany projekt biometanowy?

EUROPEJSKI TYDZIEŃ BIOMETANU

wyniki prac grup roboczych Biomethane Industrial Partnership,
zmiany w prawie europejskim wpływające na rozwój biznesu biometanowego w Polsce,
przemysł biogazowy w perspektywie do 2030 i 2050 roku.

AKCEPTACJA SPOŁECZNA INWESTYCJI BIOMETANOWYCH

przykłady dobrych praktyk oraz inicjatyw odpowiedzialności społecznej,
rola edukacji i współpraca z samorządami,
specyfika inwestycji w duże instalacje biometanowe, a kierunki dostaw substratów.

Aktualnie w Europie jest już około 600 instalacji do wytwarzania biometanu. Dotychczas, w naszym kraju nie powstała żadna instalacja produkująca zeroemisyjny i ekologiczny odpowiednik gazu ziemnego. Należy podjąć wszelkie działania mające na celu rozwój sektora biometanu w najbliższych latach, na którego uruchomienie oczekuje wiele sektorów gospodarki.

POB reprezentuje interesy członków organizacji nie tylko w Polsce, ale również na forum międzynarodowym, m.in. poprzez członkostwo w Europejskim Stowarzyszeniu Biogazu (ang. European Biogas Association, dalej: EBA). W ramach organizowanego przez EBA, Europejskiego Tygodnia Biometanu w Brukseli, równolegle odbędzie się I Forum Polskiej Organizacji Biometanu, w dniu 23 października 2023 r. w Warszawie.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 23 października 2023

Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony