Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
01.10.2023 01 października 2023

III Międzynarodowa Konferencja Producentów Biogazu I Biometanu Green Gas Poland

1 października 2020

Green Gas Poland jest wydarzeniem organizowanym przez przedstawicieli polskich biogazowni dla osób działających w tej branży oraz wszystkich zainteresowanych biogazem i biometanem.

Tematyka konferencji koncentrować się będzie wokół następujących zagadnień:
najnowsze krajowe i unijne regulacje prawne dotyczące funkcjonowania w branży biogazowej i biometanowej
doświadczenia właścicieli instalacji biogazowych i biometanowych - dobre praktyki związane z doborem substratów, zagospodarowaniem pofermentu, wykorzystaniem ciepła oraz produkcją i wykorzystaniem biometanu
perspektywy związane z wykorzystaniem biogazu i biometanu
biogaz i biometan jako element gospodarki o obiegu zamkniętym
optymalizacja sprzedaży energii
instalacje biogazowe i biometanowe w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych
finansowanie inwestycji i restrukturyzacja kredytów
innowacyjne rozwiązania technologiczne dla instalacji produkujących biogaz i biometan.

Nowością tegorocznej edycji Green Gas Poland są dwie równolegle prowadzone sesje warsztatowe, które odbędą się drugiego dnia konferencji. Sesje te umożliwią bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń na jeden z zaproponowanych tematów w ograniczonej liczbowo grupie osób.

W gronie ponad 400 uczestników poprzednich dwóch edycji konferencji znaleźli się reprezentanci istniejących oraz projektowanych biogazowni i biometanowni, przedstawiciele Ministerstwa Energii, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Regulacji Energetyki oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także firm oferujących produkty i usługi dla branży biogazowej i biometanowej, uznanych kancelarii prawnych, instytutów naukowo-badawczych oraz kluczowych europejskich organizacji działających na rzecz promocji i rozwoju wykorzystania biogazu i biometanu.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 1 października 2020 do 2 października 2020

Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony