Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

KONFERENCJA Bezpieczeństwo w przemyśle IV

28 września 2023

O ciągłe podnoszenie standardów bezpieczeństwa należy dbać nie tylko przez pryzmat nowych regulacji i technologii. Na bezpieczeństwo wpływają także zagrożenia psychospołeczne, zaangażowanie najwyższego kierownictwa, czy utrzymania ruchu. Nie należy zapominać również o rosnących oczekiwaniach wobec działu HR w kontekście promowania bezpieczeństwa, a także o obszarach takich jak ESG, czy obszernym temacie zrównoważonego rozwoju. Te i wiele więcej tematów poruszone będzie 28 i 29 września br. na Konferencji „Bezpieczeństwo w przemyśle IV”.

Obszar bezpieczeństwa będzie rozpatrywany już po raz czwarty w trakcie wydarzenia, które EcoMS Consulting niezmiennie organizuje we Wrocławiu. Kilkanaście paneli tematycznych oraz warsztaty praktyczne to bezcenny materiał dla różnych grup odbiorców związanych z bezpieczeństwem — menadżerów i inżynierów, specjalistów w dziedzinie BHP oraz systemów zarządzania, jak również przedstawicieli innych działów firm.
Zrównoważony rozwój a bezpieczeństwo

Spojrzenie na działalność w aspektach środowiskowych, społecznych i korporacyjnych, czyli z perspektywy ESG (Environmental, Social, Governance) sprawia, że firmy więcej uwagi poświęcają również kwestii bezpieczeństwa i środowiska. Wpływ na komunikację w tym zakresie mają zarówno dyrektywy o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), jak również obowiązki w zakresie raportowania danych dotyczących bezpieczeństwa w kontekście europejskich standardów raportowania zrównoważonego rozwoju (ESRS).
W obszarze tym funkcjonuje również wellbeing i holistyczne podejście do pracownika w kontekście bezpieczeństwa w miejscu pracy o czym opowie Katarzyna Kulig-Moskwa z Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trzeba wiedzieć, jak zadbać o dobrostan pracowników oraz budować bezpieczne i stabilne miejsce pracy w niepewnych czasach.

Rola HR w zakresie bezpieczeństwa w organizacji

Coraz większe są oczekiwania wobec działu HR w kontekście promowania bezpieczeństwa w organizacji. Marta Kowalska z TecSolum Industrial Brushes przybliży temat bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy i korzyści jakie przynosi ono organizacji. Marcin Gołębiewski zaprezentuje dobre praktyki w zakresie promowania bezpieczeństwa w organizacji na przykładzie działań Coca-Cola HBC Polska.

Czy możliwe jest stworzenie warunków umożliwiających pracę każdego pracownika na dowolnym stanowisku? Odpowiedzi na to pytanie będzie szukał Jarosław Fidler (Toyota Motor Manufacturing Poland).
Natomiast Justyna Wachnicka z Fundacji Kultury Bezpieczeństwa przekonywać będzie, że można osiągnąć harmonię i sukces organizacyjny poprzez skuteczne zarządzanie czynnikami psychospołecznymi w miejscu pracy. Wnioski i doświadczenia uzyskane zostały dzięki realizacji projektu The CALM w ramach Fundacji Kultury Bezpieczeństwa.

Adam Tuleja ukaże ryzyko psychospołeczne jako zagrożenie dla bezpieczeństwa w pracy na bazie doświadczeń z Państwowej Inspekcja Pracy.

Wymagania prawne dotyczące BHP

Pracując w obszarze BHP warto poznać najczęściej spotykane aktualnie naruszenia wymagań prawnych w kontekście obowiązujących przepisów. Grzegorz Brylonek (EcoMS Consulting) zna je na podstawie audytów oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i doradzi jak dostosować wewnętrzne regulacje do najnowszych zmian w kodeksie pracy, a także jak dopracować warunki techniczne urządzeń podlegających dozorowi technicznemu. Podpowie również jak powinna funkcjonować gospodarka chemikaliami w kontekście zmian rozporządzenia REACH.

Radosław Gonet (EcoMS Consulting) przedstawi aktualny stan obszaru dotyczącego dyrektywy maszynowej. Przekaże niezbędne informacje od kiedy, kogo i czego dotyczy nowe rozporządzenie oraz jakie są najistotniejsze zmiany.

Kierownictwo, utrzymanie ruchu, pierwsza pomoc i… nowoczesne technologie

W nieco przekorny sposób o zarządzaniu bezpieczeństwem opowie Włodzimierz Biel z DNV Business Assurance Poland. Natomiast Szymon Jakubowski (VOLVO Polska) pomoże odpowiedzieć na pytanie czy dział utrzymania ruchu jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w zakładzie pracy i jakie są wskaźniki monitorujące bezpieczeństwo pracy maszyn.

Paweł Buchowiec przedstawi transformację w obszarze BHP zakładu MAN Trucks w Niepołomicach, a Krzysztof Paluszkiewicz (CCC) wprowadzi w wizualizację koncepcji bezpieczeństwa w logistyce i zaangażowanie Działu Bezpieczeństwa w reorganizację zasad transportu.

O człowieku jako twórcy kultury bezpieczeństwa opowie Bartłomiej Szewczykowski (Lime Access). Idąc tropem człowieka, a konkretnie możliwością nagłego zatrzymania krążenia w miejscu pracy, Karol Bączkowski (Medikon) przedstawi prewencję i pierwszą pomoc przedmedyczną z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego.
Niewątpliwie bezcenne jest poznanie wielu przykładów własnych, analiza z punktu widzenia różnych funkcji w organizacji, zarządzającego, audytora, biegłego sądowego oraz organów nadzoru i kontroli, a także dobrych praktyk tak wielu znanych marek. Nie zabraknie jednak również warsztatów w tematach wybranych przez uczestników. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn, strategia zdrowia psychicznego i fizycznego pracowników, Behavioral Based Safety, zarządzanie chemikaliami, czy wellbeing, to tylko niektóre przykłady dużej rozpiętości poruszanych aspektów.

Wszystkiemu przyświeca jasny cel - musimy zadbać o to, aby każdy pracownik mógł bezpiecznie wykonywać swoją pracę.

Więcej informacji o Konferencji i zapisy na https://bezpieczenstwowprzemysle.pl/

Organizator:
EcoMS Consulting Sp. z o.o.

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: od 28 września 2023 do 29 września 2023

Wrocław
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony