Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym

7 października 2019

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym (www.circularweek.org) organizowany w ramach Polish Circular Hotspot.

Celem Circular Week jest promowanie zrównoważonych postaw i zachowań konsumentów, wspieranie cyrkularnych modeli biznesowych i nawiązywanie współpracy między zainteresowanymi stronami.
Dziś już nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona środowiska jest priorytetem, ale trzeba pokazywać co każdy z nas może konkretnie zrobić by dołożyć swoją cyrkularną cegiełkę. I właśnie w ramach całego Tygodnia przybliżymy konsumentom działania jakie mogą podejmować, by produkować jak najmniej odpadów, a przy tym nie rezygnować z komfortu życia. Znakomitą okazją do tego będą warsztaty dot. zrównoważonej mody, ograniczenia marnotrawienia żywienia, recyclingu.
Przedsiębiorcom pokażemy jak przejść z linearnego na cyrkularny model biznesowy, jak wdrażać zrównoważone produkty/usługi. Circular Week ma umożliwić nawiązanie i zacieśnienie współpracy pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Chcemy też zaprezentować rozwiązania legislacyjne, które zachęcą firmy do przestawiania swoich linearnych modeli biznesowych na cyrkularne rozwiązania.
Głównym celem Circular Week jest zaangażowanie jak największej liczby osób, firm i instytucji
w promowanie i wdrażanie koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego. Każdy może zostać współorganizatorem Międzynarodowego Tygodnia Gospodarki Obiegu Zamkniętego, a podejmowane inicjatywy mogą przybrać formę np. platformy wymiany towarów, kawiarenek naprawczych, warsztatów , happeningów, działań z zakresu ekonomii współdzielenia itp.
W zeszłym roku w całej Polsce zorganizowaliśmy cykl wydarzeń angażujących różne grupy interesariuszy w działania na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego. W tym roku Circular Week będzie mieć zasięg międzynarodowy, równocześnie w różnych miejscach Europy podjęte zostaną inicjatywy, poprzez które będziemy propagować idee zrównoważonego rozwoju.
Zapraszamy do współpracy. Już dziś zostań organizatorem lub partnerem Circular Week!

Informacje praktyczne

Inne dla szerokiej publiczności
Daty: od 7 października 2019 do 13 października 2019
Cena: Wydarzenie bezpłatne

Międzynarodowy Tydzień Gospodarki w Obiegu Zamkniętym odbywać się będzie w całej Polsce, a także równolegle w innych krajach europejskich. Ideą Circular Week jest, by jak najwięcej podmiotów przyłączyło się do współorganizacji lub uczestnictwa w inicjatywie.
Polska
Europa

Kontakt

Izabela Fortuniak, Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju
Telefon: +48 694 361 263
Więcej informacji
▲  Do góry strony