Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Niezawodność dostaw wody, czyli krok po kroku w przygotowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody

12 czerwca 2019

Podczas szkolenia będzie można zapoznać się z uwarunkowaniami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wody przeznaczonej do spożycia, a także wziąć udział w warsztatach dedykowanych podmiotom w zależności od źródła zaopatrzenia i sposobu uzdatniania wody. Będzie można m.in. poznać zasady przeprowadzania oceny ryzyka na poszczególnych etapach produkcji i dystrybucji wody, w tym dotyczącej jakości wody ujmowanej. Podczas szkolenia będzie można poznać uwarunkowania operacyjne zarządzania systemem zaopatrzenia w wodę oraz metody szacowania wag skutków potencjalnych zagrożeń. Warsztaty prowadzone będą w podziale na grupy według metodologii opisanej w normie PN-EN 15075, w oparciu o prostą, dwuwymiarową matrycę ryzyka.

Program:
1. Ocena ryzyka jako sprawdzony system zarządzania bezpieczeństwem wody w świetle zaleceń WHO
i wymagań Dyrektyw dotyczących wody do picia.
2. Zagrożenia chorobami wodozależnymi w krajach o wysokim stopniu rozwoju – czy Polski dotyczy ten problem?
3. Odpowiedzialności i obowiązki interesariuszy (organów samorządowych, przedsiębiorstw wodociągowych i innych dostawców wody, zarządców budynków, organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej) w kontekście zaleceń WHO, DWD i legislacji krajowej.
4. Regulacje prawne związane z zaopatrzeniem w wodę w zakresie oceny zagrożeń (zarządzania niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem).
5. Kamienie milowe w budowie PBW – przykłady.
6. Metody oceny zagrożeń i zarządzanie niezawodnością, bezpieczeństwem i ryzykiem w PWK wg normy 15975 cz. 1 i cz. 2: - fazy kryzysu wraz procedurami działań,
- relacje procedur eksploatacyjnych, prewencyjnych i kryzysowych.
7. Rola komunikacji i informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem wody.
8. Warsztaty oceny ryzyka (technicznego, technologicznego, organizacyjnego i eksploatacyjnego) na poszczególnych etapach procesu zaopatrzenia w wodę.
9. Opracowanie katalogu środków ograniczających ryzyko oraz przykładowa ocena ryzyka po ich zastosowaniu.
10. Praca własna grup warsztatowych.
11. Prezentacja i omówienie przygotowanych w grupach rozwiązań oceny ryzyka w PBW.
12. Zarządzanie bezpieczeństwem wody – Systemy Bezpieczeństwa Dostaw Wody w PWK: czy warto je wprowadzać? (korzyści i problemy) – dyskusja.

Prowadzenie:
Izabela Zimoch - dr hab. inż., profesor nadzwyczajny w Politechnice Śląskiej. Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.
Iwona Lasocka-Gomuła - Starszy technolog produkcji wody, nadzorujący procesy technologiczne na stacjach wodociągowych Spółki AQUANET Poznań.
Agnieszka Dybała-Kamińska - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koninie, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie.
Marek Przytulski - Dyrektor ds. Inwestycji w Dąbrowskich Wodociągach Sp. z o.o. odpowiedzialny za projekty inwestycyjne, działanie wsparcia technicznego (transport i utrzymanie ruchu), oczyszczalnie ścieków oraz służby dyspozytorskie.
Łukasz Weber - technolog wody

Zgłoszenia do 03.06.2019 r.

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 12 czerwca 2019 do 13 czerwca 2019
Cena: Członkowie IGWP 1350 PLN (+23% VAT), Pozostali uczestnicy: 1450 PLN (+23% VAT)

Hotel Silesian
ul. Szybowcowa A1
Katowice
Polska

Kontakt

Iwona Włodarek
Telefon: 52 376 89 28
Więcej informacji
▲  Do góry strony