Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Samodzielność Energetyczna Gmin

18 czerwca 2019

Konferencja adresowana jest przede wszystkim do samorządowców odpowiedzialnych za gospodarkę komunalną, inwestycje, ochronę środowiska, finanse samorządowe oraz do szeroko pojętej branży komunalnej, energetycznej i ciepłowniczej, a także instytucji zainteresowanych inwestycjami w ramach PPP czy w innej formule prawnej, przy wykorzystaniu majątku gmin. Tematyka konferencji (i jej potrzeba) została zasygnalizowana przez stronę samorządową, a następnie była przez nią konsultowana.

Z konferencji dowiesz się:
Jak zarządzać energią - studium przypadku
Jak wygląda polityka energetyczna gmin (grupy zakupowe, centra usług wspólnych, powierzanie zadań podmiotom komercyjnym)
Jak wykorzystać zasoby komunalne w celach energetycznych (frakcje energetyczne odpadów komunalnych, biogaz, biomasa, kogeneracja)
Jak wykorzystać i zmodernizować aktualne źródła energii
Jak wyglądają inwestycje energetyczne z udziałem gmin, źródła finansowania i modele współpracy
Jak OZE może być jedną z dróg do samodzielności energetycznej samorządu

Informacje praktyczne

Konferencja dla specjalistów
Daty: 18 czerwca 2019

Centrum Giełdowe SA
ul. Książęca 4
Warszawa
Polska

Kontakt

Więcej informacji
▲  Do góry strony