Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Seminarium - Europejska strategia na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym i projekt Dyrektywy w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko

14 listopada 2019

W grudniu 2015 r. Komisja przyjęła plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, w którym wskazała tworzywa sztuczne jako kluczowy priorytet i zobowiązała się do przygotowania strategii dotyczącej postępowania z tworzywami sztucznymi w całym łańcuchu wartości, biorąc pod uwagę ich cały cykl życia. W 2017 r. Komisja potwierdziła, że skoncentruje się na produkcji i wykorzystaniu tworzyw sztucznych oraz będzie dążyć do tego, aby do 2030 r. wszystkie opakowania plastikowe mogły zostać poddane recyklingowi.

Założenia strategii nowej gospodarki tworzywami sztucznymi przewidują, że w projektowaniu i produkcji tworzyw sztucznych oraz produktów z tworzyw sztucznych zostaną uwzględnione możliwości ponownego użycia, naprawy i recyklingu, aby opracowywane i promowane materiały umożliwiały zrównoważoną gospodarkę materiałową.
W zamierzeniach ma to wpłynąć na wzrost przychodów oraz pobudzenie innowacji, jednocześnie ograniczając wytwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych i ich negatywny wpływ na ludzi i środowisko.

Strategia przedstawia kluczowe działania na poziomie UE. Jednak konieczna będzie także mobilizacja sektora prywatnego wraz z władzami krajowymi i regionalnymi, samorządami i obywatelami. Podobnie konieczne będzie zaangażowanie międzynarodowe, aby doprowadzić do zmian poza granicami Europy. Według Komisji Europejskiej, dzięki zdecydowanym i skoordynowanym działaniom Europa może przekształcić wyzwania w szanse i dawać przykłady zdecydowanych działań na poziomie globalnym.

Prowadzący: Marek Matejczyk – IETU

Informacje praktyczne

Inne dla specjalistów i innych zainteresowanych osób
Daty: od 14 listopada 2019 do 14 listopada 2019
Cena: udział w wydarzeniu bezpłatny

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
Sala seminaryjna - sala 121, I p.
Katowice
Polska

Kontakt

Ewa Cimander-Staszak
Telefon: 32 254 60 31 w. 280
Więcej informacji
▲  Do góry strony