Robots
Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
26.02.2021 26 lutego 2021

Sprawozdania w BDO z punktu widzenia przedsiębiorstw wod-kan. Raporty roczne dotyczące osadów ściekowych i innych odpadów

25 lutego 2021

Termin webinarium 25 lutego 2021 r., godz. 10.00 - 13.00

Cel webinarium
Do 15 marca 2021 r. należy złożyć roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Powyższe sprawozdanie składa również wiele przedsiębiorstw wod-kan.
Co prawda, sprawozdanie za 2020 r. będzie dla niektórych już drugim sprawozdaniem składanym za pośrednictwem BDO, jednak bywa, że wciąż budzi szereg wątpliwości wśród jego użytkowników. Często ich źródłem są wątpliwości natury prawnej.
Mając na uwadze powyższe, zapraszamy na praktyczne szkolenie, którego celem jest przedstawienie prawnych i technicznych aspektów związanych z przygotowaniem sprawozdania przez przedsiębiorstwa wod-kan w systemie BDO.

Adresaci szkolenia:
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne działające w formie spółek prawa handlowego lub zakładów budżetowych, a także urzędy gmin bezpośrednio zajmujące się zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

Program webinarium

Część 1 – Wprowadzenie (10:00 – 11:15)
Status prawny przedsiębiorstwa wod-kan w świetle ustawy o odpadach
1. Istota BDO – co każdy musi wiedzieć o BDO?
2. Przedsiębiorstwo wod-kan jako wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów
pojęcie wytwórcy odpadów
kiedy przedsiębiorstwo wod-kan nie jest wytwórcą odpadów?
odpady komunalne a inne odpady
czy przedsiębiorstwo wod-kan ma obowiązek prowadzić ewidencję odpadów?
3. Odpady wytwarzane w przedsiębiorstwie a odpady wytwarzane w terenie w związku ze świadczeniem usług przez przedsiębiorstwo wod-kan.
Przerwa: 11:15-11:30
Część 2. Sprawozdanie w BDO (godz. 11:30-12:45)
Roczne sprawozdanie – aspekty prawne
Do kiedy należy złożyć sprawozdanie?
Jakie sprawozdania składa typowe przedsiębiorstwo wod-kan?
Jakie są sankcje za niezłożenie sprawozdania?
Z jakim czasem przedawnia się obowiązek sprawozdawczy?
Kiedy pracownik, księgowa lub inny podmiot może złożyć sprawozdanie w imieniu przedsiębiorstwa wod-kan?
W jaki sposób przygotować pełnomocnictwo?
Sprawozdanie w BDO – krok po kroku (operacje w systemie BDO)
Jakie działy sprawozdania wypełnia przedsiębiorstwo wod-kan?
W jaki sposób wykazać w sprawozdaniu komunalne osady ściekowe stosowane w rolnictwie w celu odzysku?
W jaki sposób rozliczyć komunalne osady ściekowe przekazywane w innych celach?
W jaki sposób inne odpady w BDO?
Czy przedsiębiorstw wod-kan dotyczą sprawozdania produktowe?
Przerwa: 12:45 – 13:00
Sesja pytań i odpowiedzi (13:00-14:00)
W trakcie sesji pytań będzie możliwość zadawania pytań głosowych pod warunkiem posiadania mikrofonu przez uczestnika.


Prowadzący
Mikołaj Maśliński - prawnik w MM Doradztwo Prawne, doktorant w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Specjalizuje się w publicznym prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa odpadowego oraz gospodarki wodnościekowej. W ramach praktyki zawodowej doradza przedsiębiorcom w zakresie BDO, a także świadczy kompleksowe usługi w tym zakresie. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki (UAM w Poznaniu, Wydział Psychologii i Prawa Uniwersytetu SWPS). Autor kompleksowego kursu on-line na temat Ewidencji odpadów w BDO. Od lat publikuje na łamach czasopism branżowych takich jak Kierunek WOD-KAN, Zeszyty IGWP, Kwartalnik Forum Eksploatatora, czy Wodociągi-Kanalizacja. Współpracuje z Izbą Gospodarczą "Wodociągi Polskie" oraz Gdańską Fundacją Wody.


Nadsyłanie zgłoszeń online www.webinaria.igwp.org.pl do 21.02.2021, godz. 9.30

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: 25 lutego 2021
Cena: 270 zł netto od osoby - członkowie IGWP, 320 zł netto od osoby - pozostali uczestnicy

On-line
Cała Polska

Kontakt

webinaria@igwp.org.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony