Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

System zapasów obowiązkowych dla paliw ciekłych oraz zmiany przepisów o zapasach obowiązkowych od 2020 r.

21 sierpnia 2019

Głównym celem szkolenia jest omówienie nowelizacji ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym przyjętą przez Sejm w dniu 19 lipca 2019.

Wśród najważniejszych zagadnień wydarzenia:

• Założenia Dyrektywy 2009/119 oraz Dyrektywy Wykonawczej 2018/1581
• Możliwe systemy zapasów w UE oraz model Polski
• Stan krajowej infrastruktury magazynów paliw ciekłych obecnie oraz planowane zmiany
• Zmiany metodologii obliczania średniego dziennego przywozu netto od 2020 r.
• Zmiana terminu dostosowania poziomu zapasów do importu netto
• Zmiany dot. zapasów agencyjnych
• Sprawozdawczość dotycząca zapasów obowiązkowych do Prezesa ARM
• Kontrole prowadzone przez Prezesa ARM
• Katalog paliw ciekłych objętych obowiązkiem zapasowym i jego zmiany od 2020 r.
• Metodologia wyliczania zapasów obowiązkowych (z perspektywy producentów i handlowców)

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 21 sierpnia 2019 do 21 sierpnia 2019
Cena: 1090 zł + VAT

EuroCentrum Konferencyjne
Al. Jerozolimskich 134
Warszawa
Polska

Kontakt

biuro@cbepolska.pl
Telefon: (22) 82 77 123
Więcej informacji
▲  Do góry strony