Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja

16 kwietnia 2024

Szacowanie śladu węglowego budynków – metodyka, oddziaływanie, legislacja

Termin szkolenia: 16.04.2024 w godzinach 09.00-14.00

Opis szkolenia:

Mając na uwadze procedowaną aktualizację Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i zawarty w niej zapis dotyczący obowiązkowego obliczania globalnego współczynnika ocieplenia (GWP) dla nowych budynków, a także wymogów Taksonomii, PLGBC przygotowało propozycję metodyki szacowania śladu węglowego polskich budynków. W Polsce nie posiadamy na obecnie danych dotyczących całkowitego śladu węglowego budynków, które pozwoliłyby w przyszłości stworzyć krajowe regulacje dotyczące progów emisyjności dla poszczególnych typów budynków.

Dlatego też istotnym jest wypracowanie dla całej branży jednolitego podejścia do zakresu i metodyki wyznaczania całkowitego śladu węglowego z uwzględnieniem różnych rodzajów budynków w celu uzyskania przejrzystych wyników oraz umożliwienia ich porównywania. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają zarówno kontekst prawny, jak i szczegóły dotyczące przeprowadzania analizy LCA oraz metodę uproszczoną i pełną szacowania śladu węglowego.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną następujące zagadnienia:

1. Przepisy krajowe i unijne – wyzwania i strategie
2. Oddziaływanie wyrobów budowlanych na środowisko – deklaracje EPD
3. Analiza LCA budynków – fazy i moduły w całym cyklu życia
4. Ślad węglowy budynków w krajach UE
5. Ramy śladu węglowego
6. Metodyka szacowania śladu węglowego budynków
– Warunki brzegowe
– Zakres oceny cyklu życia
– Moduły analizy LCA – wytyczne i zalecenia
– Informacje o obiekcie i elementy budynku
7. Studium przypadku – analiza wyników
8. Metoda uproszczona i pełna szacowania śladu węglowego

Spotkanie realizowane ONLINE przez platformę MS Teams
Uczestnicy po szkoleniu dostaną nagranie video, certyfikat oraz pakiet niezbędnych materiałów.

Prowadząca:

Szkolenie prowadzi Dorota Bartosz, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Budownictwa w PLGBC.
Doktor inżynier z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnictwa, Wentylacji i Techniki Odpylania.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Związana z tematyką efektywności energetycznej budynków, członkini Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Odpowiedzialna za merytoryczne aspekty realizowanych przez PLGBC projektów krajowych i międzynarodowych. Ambasadorka transformacji energetycznej sektora budownictwa. Autorka i koordynatorka pierwszego polskiego certyfikatu dla budownictwa mieszkaniowego ZIELONY DOM.

Rejestracja: https://plgbc.org.pl/wyd_i_szkol/szacowanie-sladu-weglowego-budynkow-metodyka-oddzialywanie-legislacja/

Informacje praktyczne

Szkolenie dla specjalistów
Daty: od 16 kwietnia 2024 do 16 kwietnia 2024
Cena: członkowie PLGBC- 1490+VAT, pozostali- 1990zł+ VAT

online
online
Polska

Kontakt

dlisicka@plgbc.org.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony