Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

V Bałtyckie Forum Ekologiczne

20 czerwca 2018

Tegoroczne Forum zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu, NGO oraz mediów. W ramach wydarzenia przeprowadzonych zostanie 16 paneli merytorycznych z udziałem ponad 70 prelegentów.

Smart city
Inteligentne miasta wykorzystują najnowsze technologie, dążą do tego, by ich infrastruktura była jak najbardziej wydajna, a mieszkańcom żyło się łatwiej i wygodniej. Rozwiązania stosowane w smart cities pozwalają, m.in. monitorować poziom skażenia środowiska i optymalizować zużycie energii.

Ochrona powietrza
Każdy rodzaj ludzkiej działalności, w tym produkcja energii i ciepła, transport drogowy czy działalność rolnicza, przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń powietrza. Przekroczone normy wpływają na zdrowie i komfort życia, ekosystemy i procesy gospodarcze.

Odpady
W ramach Forum poruszone zostaną tematy związane z gospodarką odpadami: komunalnymi, przemysłowymi, poużytkowymi oraz ich ewidencją i sprawozdawczością. Dyskusje poświęcone będą planowaniu gospodarki odpadami i technologiom ich przetwarzania. Omówione zostaną także kwestie dotyczące działań zapobiegania powstawaniu odpadów. Nie zabraknie takich tematów, jak: filozofia zero waste, koncepcja circular economy czy spalarnie.

Gospodarka wodna
W obszarze gospodarki wodnej dyskusji poddana zostanie problematyka związana z utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych, wód powierzchniowych, a także ochrony przeciwpowodziowej. Ze szczególną uwagą omówione zostaną problemy ekologiczne Morza Bałtyckiego, a także współpraca międzynarodowa na wodach granicznych.

Energia odnawialna
Odnawialne źródła energii zaspokajają obecnie niemal 10% zapotrzebowania energetycznego na świecie. W Polsce ok. 5% zużywanej energii pochodzi ze źródeł odnawialnych, w tym aż 2,5% z elektrowni wiatrowych.

Ekobudownictwo
Po raz kolejny jednym z najważniejszych elementów Forum Ekologicznego będzie dyskusja na temat ekologicznych rozwiązań stosowanych w branży budowlanej. W wydarzeniu wezmą udział znani specjaliści, m.in. prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady Izb Inżynierów.

Edukacja
Edukacja ekologiczna jest jednym z podstawowych elementów budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach wydarzenia zorganizowane zostanie m.in. Forum Młodego Ekologa, Targi EKO Kołobrzeg 2017, punkty informacyjne i ścieżki edukacyjne oraz szkolenia i warsztaty.

Fundusze
Uczestnicy Forum będą mieli sposobność zapoznania się ze szczegółową ofertą finansowania inwestycji proekologicznych oferowanych przede wszystkim przez Narodowy i Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz inne instytucje i przedsiębiorstwa reprezentujące sektor finansowy.

Część wystawiennicza
W części wystawienniczej Forum wezmą udział entuzjaści ekologii z Polski i zagranicy. Podczas trzech dni prezentowane będą najnowsze osiągnięcia i rozwiązania, m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, gospodarki komunalnej czy budownictwa ekologicznego.

Forum Marszałków
Każde województwo w Polsce ma przed sobą różne wyzwania z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania zasobami naturalnymi. Jednym z tematów przewodnich Forum Marszałków będą więc różnice terytorialne. Planowana jest także wspólna debata Marszałków wszystkich województw, odpowiedzialnych za kwestie środowiskowe.

Transgraniczność
Podczas wydarzenia odbędzie się także polsko-niemieckie Forum wymiany doświadczeń m.in. z zakresu odnawialnych źródeł energii, technologii oraz rozwiązań prawnych. W ramach współpracy z IHK Neubrandenburg oraz Polsko-Niemieckim Domem Gospodarki na Forum zostaną zaproszeni przedstawiciele niemieckich przedsiębiorstw oraz władz.

Konkurs
Polska Fundacja Ekologiczna organizuje ogólnopolski konkurs, którego celem jest wyłonienie EkoLiderów i nagrodzenie ich za stosowanie dobrych praktyk w zakresie ekologii. W trakcie uroczystego spotkania wręczane są statuetki w kategoriach: Miasto Roku, Gmina Roku, Technologia Roku, Człowiek Roku i Dziennikarz Roku.

Gale Wieczorne
Gale Wieczorne to nieodłączny element każdego Forum Ekologicznego. Stanowią one doskonałą okazję do rozmów na temat debat i paneli, nawiązania nowych kontaktów biznesowych, a także dobrej zabawy w towarzystwie pozostałych uczestników wydarzenia. W czasie ich trwania na scenie wyłaniani są EkoLiderzy, wręczane wyróżnienia i nagrody.

Pomagamy
Podczas Forum zachęcamy do włączenia się w akcje charytatywne i zawsze możemy liczyć na naszych gości.

Informacje praktyczne

Kongres dla specjalistów
Daty: od 20 czerwca 2018 do 22 czerwca 2018

Kołobrzeg
Polska

Kontakt

biuro@forum-ekologiczne.pl
Więcej informacji
▲  Do góry strony